Sarpsborg kommune glemmer de «ikke-digitale»

Vi har inntrykk av at det er begrenset kunnskap om at det faktisk finnes 400.000 mennesker i Norge som ikke har digitalt utstyr som PC og smarttelefon og ingen digital kompetanse. Tore Bøe, en solid oppegående 80 åring fra Borgenhaugen, kan være representativ for denne gruppen.

Vi vet ikke hvor mange ikke-digitale de er i Sarpsborg kommune, men blant våre medlemmer er det faktisk så meget som 70% av de over 80 som er «ikke-digitale». Dette er således ingen liten gruppe.

Vi opplever nok en gang at de velutdannede, reformhungrige 35 åringene fortsetter å utvikle løsninger som ikke er anvendbare for de i den «ikke-digitale» gruppen. Denne gangen er det på vegne av Sarpsborg kommune. De tilbud kommunen gir til de «ikke-digitale» er ingen ting verd så lenge disse ikke har nødvendig utstyr for å kunne bruke de digitale løsningene.

Det må vel være slik at kommunen har ansvar for å tilby alle i kommunen likeverdige løsninger. Noe annet vil være å betrakte som ren diskriminering.

Vi vil derfor spørre om kommunen tar ansvar for å opprettholde tilfredsstillende analoge løsninger som kan brukes av de ikke-digitale, og om det er utarbeidet retningslinjer for dette. Vi vil være takknemlig om vi kunne få kommunens kommentar!

Les gjerne en artikkel vi har mottatt fra Tore Bøe nedenfor. Artikkelen gir et meget godt inntrykk av de «ikke-digitales» situasjon:


Sarpsborg kommune v/kommunedirektøren

AD: SARPSBORG KOMMUNES AVVIKLING AV BREVGIRO-BETALING

Det vises til oppslag i dagens Sarpsborg Arbeiderblad, der det fremkommer at det nå ikke lengre skal være mulig å betale regninger til kommunen med brevgiro.

Jeg er over 80 år, bor alene og klarer meg selv på alle måter. Frem til nå. På grunn av at kommunen nå har bestemt at jeg ikke kan betale mine regninger med brevgiro lengre, må jeg nå søke hjelp hos andre for å få betalt mine kommunale avgifter.

Jeg leser at kommunen har satt av to dager for opplæring på avtalegiro, e-faktura og Vips. Til det er å opplyse at jeg aldri har tatt i en datamaskin, ikke har tilgang på en slik og selvfølgelig ikke kan betjene de mest grunnleggende trinnene. Vips er også uaktuelt da jeg ikke har noen avansert mobiltelefon og aldri har betjent elektroniske løsninger.

For meg er økonomisk kontroll og oversikt viktig. Dette får jeg gjennom bruk av brevgiro. Jeg er selvfølgelig klar over at dette er en dyr løsning, men for å ha tilfredsstillende økonomisk kontroll er jeg villig til å ta denne ekstrakostnaden.

Hverken strømleverandør, forsikring eller andre jeg betaler regninger til har motsatt seg bruk av brevgiro. Overraskelsen var derfor stor da jeg fikk vite at det var min egen kommune som skulle gjøre at jeg ikke klarte meg selv lengre.

Jeg vet at mange løser de problemer jeg har, ved at yngre familiemedlemmer tar seg av betaling av regninger etc. ved bruk av PC. Det er nok mange som meg som ville mislike at familiemedlemmer på denne måten skulle få innsikt i ens økonomi.

Jeg vil derfor på det sterkeste be Sarpsborg kommune om å gjøre om sitt vedtak, slik at jeg fortsatt kan klare meg selv og ha økonomisk kontroll.

Siden jeg hverken har pc eller e-post, har jeg fått bistand til å skrive og sende dette brevet.

 

Borgenhaugen, 30.01.2020

Tor Bøe

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter