Senior Norge – tungvektere inn i sentralstyret!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

SENIOR NORGE avholdt Landsmøte 16. november 2020. Det ble valgt nye medlemmer til sentralstyret: Petter Schou, Marit Nybakk og Siri Melander Møllerud.

 

Petter Schou

Han er kjent som ordfører i Spydeberg før kommunesammenslutningen og fylkeslege i Akershus i årene 2003 – 2015. Han ser frem til en spennende oppgave som leder for Sentralstyret i Senior Norge. Han er tilfreds med å få med seg nye inn i styret som har erfaring fra helse, politikk og næringsliv.

 

Mari Nybakk

Hun var stortingsrepresentant i årene 1986 -2017 og  i en periode første visepresident. President for Nordisk råd 2013 og leder for Norsk Kvinnesaksforening 2016 – 2018

 

Siri Melander Møllerud

Hun var tidligere fagsjef i NHO

SENIOR NORGE, som ble stiftet i 2002, har nær 8.000 medlemmer og 10 lokallag. I Østfold er foreningen representert ved SENIOR NORGE Østfold.

SENIOR NORGE er partipolitisk uavhengig og uten koblinger til politiske partier eller fagorganisasjoner.

 

SENIOR NORGE sin målgruppe – 1 million pensjonister

Vi har etter hvert blitt 1 million pensjonister i landet. De utgjør nær 20% av befolkningen og er således en betydelig gruppe. Det er SENIOR NORGE sin oppgave å følge opp at de eldre får en trygg og verdig alderdom. En betydelig del av pensjonistene er aktive og oppegående og en ressurs for landet. Det betyr at folk som vil og er skikket til det, skal kunne stå så lenge de selv ønsker det i sine stillinger.

Petter Schou er opptatt av at de med lavest pensjon skal få bedret sine kår, Og så er han opptatt av at underreguleringen av pensjonene blir fjernet og av kvaliteten i eldreomsorgen. De eldre skal ha valgfrihet. Det betyr at kvalitet i eldreomsorgen er sentral, men ikke hvem som leverer tjenestene. Trygghet, verdighet og det å kunne rå seg selv betyr mye.

 

Myndige eldre

De fleste pensjonister er myndige personer i likhet med folk i de yngre generasjoner. De eldre er imidlertid nesten ikke representert i kommunestyrer, fylkesstyrer, Storting og regjering. De er således ikke til stede i etater hvor det tas beslutninger som gjelder pensjonistene. Siden pensjonistene ikke er med på ta beslutninger i saker som gjelde dem selv, er det ikke meget galt å si at de er «under administrasjon». Dette er et demokratisk problem som bør stå høyt på SENIOR NORGE sin agenda.

 

Utvikling av lokallag

En viktig oppgave for det nye sentralstyret vil bli å styrke den lokale tilstedeværelsen ved at det etableres flere lokallag. Det er et arbeid som allerede er i gang.

 

SENIOR NORGE trenger flere medlemmer

Det er viktig at foreningen evner å beholde sine medlemmer og å rekruttere nye. Her burde sentralstyret utvikle en tydelig strategi og effektive handlingsprogrammer. Flere medlemmer vil øke foreningens evne til å øve innflytelse og bedre foreningens økonomi.

 

Pensjonistene er ikke gratispassasjerer

En vesentlig oppgave for det nye sentralstyret blir å arbeide for at pensjonistene blir verdsatt i det norske samfunnet. De er ikke gratispassasjerer! De lever på sine opptjente pensjoner, de betaler skatt til sine siste levedager og de betaler for seg på når de er på sykehjem.

Og til sist men ikke minst statistisk sentralbyrå har beregnet at verdien av frivillig arbeid utført av personer over 65 år, utgjør årlig 25 milliarder kroner. Legg så til en pårørende -innsats som tilsvarer 110.000 årsverk.

Det er nok å ta tak i for det nye sentralstyret. Petter Schou, tar sikte på å besøke samtlige lokallag rundt om i landet når pandemien er over.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter