SENIORAVISA passerer 75.000 besøk!

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Dette var en begivenhet vi synes var vel verd å markere med bløtkake signert med «Senioravisa – 75.000». Fortjent oppmerksomhet til de som har vært med å arbeide frem vårt aviskonsept. Vi synes det er noe å være stolte av!

Det utviklet seg etter hvert til et lite eventyr. For snaue 5 år siden besluttet vi at vi skulle etablere en ukeavis for utgivelse hver mandag på vår nettside. Første målgrupper var våre egne medlemmer og andre seniorer som følger oss. Målet vårt er å være best på seniorinformasjon! Og så sørger vi også for at samfunnsaktuelle saker får oppmerksomhet.

Vi hatt en jevn økning av besøkstallet år for år. Vår årsrekord fra i fjor på formidable 58.227 står for fall. Det var en tilfeldighet, men midt under vårt styremøte den 9. desember, passerte vi 75.000 besøk. Regner vi inn 3.000 besøk for resten av desember, ender vi ut med 78.000 besøk for året 2021.  Dette blir nok en årsrekord og 34% økning i forhold til i fjor.

Vi tror vår suksess har sammenheng med at vi treffer bra med form og innhold – alltid aktuelt og relevant. Samtidig er vi bevisst om at vi må prestere hver gang. Dette innebærer et visst press på vår lille redaksjon, men det er jo samtidig en utfordring. Vi skal ha 8 nye innlegg klar hver mandag – ingen av våre konkurrenter slår oss på frekvens!

Vi ønsker at SENIORAVISA skal være et felles forum for seniorer generelt og for, pensjonistforeninger, eldreråd og medlemmer av SENIOR NORGE spesielt! Vi har invitert disse til å bruke SENIORAVISA som en felles kommunikasjonsplattform. Dette er noe av det mest spennende vi arbeider med. Så langt har vi hatt nesten 40 gjesteskribenter som har levert leserinnlegg til SENIORAVISA.

Vi er spesielt interessert i å få eldrerådene med. Det skulle gi dem mulighet til å gjøre eldrerådene og deres virksomheter bedre kjent. Vi ser eldrerådene som pensjonistenes største mulighet til å utøve politisk virksomhet og fremme de eldres interesser. Hittil har 6 av eldrerådene levert innlegg til SENIORAVISA.

For å fortsette vår fremgang er vi avhengig av å kunne utvikle bredden innholdet og gjerne få inn mer stoff fra andre kanter av landet. Samtidig kan vi ha behov for å styrke vår redaksjon med en eller flere skribenter. Vi har plass til flere leserinnlegg

En fortsatt framgang betinger samtidig at vi får utvidet våre kontaktlister!

Når vi snart skal fastsette mål for 2021, så blir det et spørsmål om hvor dristige vi tør være! Et godt stykke frem frister et rundt tall som vi ikke tør nevne enda!

SENIORAVISA – ny utgave med nye innlegg hver mandag kl 0900!

14.12.2020

SENIOR NORGE
Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter