SENIORKRAFT – en titt bak kulissene

SENIOR NORGE Østfold avholdt temamøte for velfylt sal i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 5. februar. Dagens foredragsholder var Christin Engelstad som er kommunikasjonssjef i SENIOR NORGE. Hun skulle gi oss et innblikk i hvordan de sentralt i SENIOR NORGE tenker om viktige spørsmål de arbeider med for å møte utfordringer dagens eldre står overfor.

Skal de eldre lykkes med å få gjennomslag for sine saker, må de bli hørt i en medieverden hvor det er mange som roper høyt! Vi tror det i større grad kan være nødvendig å provosere for å bli hørt. Det kan ikke være noe mål å være «den snilleste gutten eller jenta i klassen!»

Vår målgruppe er 1 million som er over 60 år – 20% av Norges befolkning. Disse har helt andre forutsetninger enn de eldre hadde tidligere. De er friskere, lever lenger og har bedre utdannelse – og de er flere og blir raskt enda flere. De aller fleste er friske og oppegående og greier seg selv og de betaler fortsatt sine skatter og avgifter.

Det er viktig å utvikle holdninger. De eldre må være bevisst om de ressurser de representerer, ressurser samfunnet ikke har råd til å ha «gående på gress». Med slik bevissthet kan de mobilisere, være til nytte for samfunnet og stå opp for de sine interesser.

Av den million som er over 60 er det bare ca. 250.000 som er medlemmer i noen av de eldres interesseorganisasjoner. Altså er det 750.000 som er gratispassasjerer. Skal foreninger som arbeider for de eldres interesser bli hørt og få gjennomslag, må de få mange flere medlemmer. Dette er en av interesseforeningenes viktigste utfordringer. Flere må delta!

De eldre er praktisk talt ikke representert i besluttende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, storting og regjering. De er faktisk «under administrasjon!» og må stadig forholde seg til beslutninger i saker som gjelder dem selv, som andre har tatt på deres vegne.

I departementene sitter det ambisiøse, velutdannede 35 åringer med det aller siste av kunnskap og en umettelig trang til å utvikle nye løsninger. De arbeider ut fra sine forutsetninger og er ikke oppmerksomme på, eller glemmer, at de eldre ikke har de samme forutsetningene. For disse kan løsningene bli helt feil. Dette er noe vi må være på vakt imot!

SENIOR NORGE har to ressursgrupper, en for helse og omsorg og en for jus og økonomi! Disse ressursgruppene har som oppgave å fremme de eldres interesser overfor sentrale myndigheter. Selv om de ikke alltid greier «å flytte på fjell», ser vi stadig at de ved hjelp av sin kompetanse bidrar til løsninger som de eldre er tjent med.

Seniorkraftprogrammet som snart er klart til å forlate beddingen, utvikles og gjennomføres i samarbeid med: næringslivet, myndigheter, organisasjoner og samarbeidspartnere! Målet er et mer seniorvennlig Norge. En viktig sak er å oppmuntre folk til tidlig å planlegge sin pensjonisttilværelse med hensyn til innhold, økonomi, juridiske spørsmål og helse.

Takk til Christin Engelstad for en flott presentasjon. Meget vel fortjent applaus!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter