Seniorkraft – en titt bak kulissene!

Eksklusivt for Senior Norge Østfold

SENIOR NORGE Østfold inviterer medlemmer, seniorer, pensjonistforeninger og andre interesserte, til temamøte onsdag den 5. februar. Det er et åpent møte. Det vil finne sted i Glenghuset, Dronningens gt. 34, 1723 Sarpsborg – kl. 1200 – 1400

Vi i SENIOR NORGE har som oppgave å ivareta interessene for pensjonistene våre. De er snart 1.000.000 i alt, tilsvarende 20% av Norges befolkning. Den hurtig voksende eldrebefolkningen innebærer en rekke utfordringer.

Det som har fått størst oppmerksomhet er hvilke kostnadsøkninger dette vil belaste vårt velferdssamfunn med. Det har skapt en frykt for at bærekraften er truet. Inntrykket man sitter igjen med kan fort bli negativ fordi fokuseringen er ensidig.

Glemt er det faktum at det bare er en liten del av pensjonistene er pleietrengende, og at alle betaler skatt som andre i samfunnet. Utrolig nok blir også de eldres frivillige arbeid glemt. Deres innsats er av statistisk sentralbyrå beregnet til formidable kr. 25 milliarder!

Situasjonen er ikke statisk. Det er stadig nye utfordringer å forholde seg til. Derfor arbeider SENIOR NORGE intens med sine strategier for å møte en ny fremtid. Kommunikasjonssjef Christin Engelstad vil la oss få en titt bak kulissene. Det programmet som snart er klar for sjøsetting, vil hete SENIORKRAFT. Det vil rette oppmerksomheten mot de ressurser de eldre besitter og hvordan disse kan mobiliseres til nytte for den enkelte og for samfunnet. Strategien skal være holdningsskapende. Alt dette vil Christin Engelstad fortelle mer om. Gled dere til hennes foredrag!

Etter foredraget blir det anledning til spørsmål og svar, og så skal vi selge lodd. Det blir trekning umiddelbart etter at salget er avsluttet

Vi tar ikke inngangspenger, men har utlodning i stedet – løp og kjøp!

Vi selger kaffe og vafler, kr. 20,-  Ha med kontanter!

Vi har et interessant tema som har betydning for oss alle, direkte eller indirekte.  Og så har vi en dyktig og inspirerende foredragsholder. Christin Engelstad vil være kjent fra tidligere opptredner hos oss.

Vi ønsker alle velkommen. Inviter gjerne med dere venner og kjente.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter