Sentrumsnære seniorgettoer!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I november 2016 hadde vi et temamøte som dreidde seg om det å flytte fra hus til leilighet. Det var den gang som nå en aktuell problemstilling, spesielt for godt voksne. En rapport fra Velferdsforskningsinstituttet, NOVA, viser en oppadgående utvikling blant eldre mellom 60 og 80 år. Siden 2008 har flytting fra hus til leilighet økt med 67%. Og hva er det så som driver denne utviklingen?

Etter hvert som årene renner på, begynner tanken for mange om å flytte fra hus til leilighet. Motivene kan være flere. Men det kan være fristende å slippe ansvaret for hus og hage når det finnes muligheter til å få seg en lettstelt leilighet, med vaktmestertjenester og heis ned til garasjen i kjelleren. Avstanden til kjøpesentre, restauranter, offentlige kontorer m.m. veier også tungt.  Sentralt – så nærme som mulig er målet!

Det å kunne bo i egen lettstelt leilighet i sine siste år, er et ønske for mange. Dette er sammenfallende med det offentliges ønsker. Det blir så mange eldre etter hvert at kommunene ikke har økonomisk eller praktisk mulighet til å kunne tilby omsorgsbolig eller sykehjemsplasser til alle som måtte ha behov for det. Det er slik at mange flere vil måtte bo hjemme lenger. Lønnsomt for kommunene selv om det stiller krav til utvikling av hjemmetjenestene.

Myndighetene ser for seg at en stor del av boligbyggingen må skje i sentrale byområder bl.annet for å få minst mulig transport og derved mindre press på miljøet. Fortetting kalles dette. Det som bygges i disse områder, er stort sett leiligheter i blokker opptil 6 – 7 etasjer.  Leilighetene ligger prismessig stort sett utenfor rekkevidde for de yngre generasjoner. Pengesterke eldre er med på å drive prisene opp.

Dessuten er leilighetene ikke utformet med det for øye at det skal bo barn der. Det kan samtidig være langt mellom de grønne områdene og barnehager og skoler. Det synes åpenbart at det ikke er tenkt at det skal bo barn i disse områdene!

Det er derfor blitt slik at leiligheter i sentrale områder, for det meste blir kjøpt av eldre uten barn eller med voksne, utflyttede barn. På denne måten får vi noe som må kunne benevnes som «sentrumsnære seniorgettoer». Er det slik planleggerne vil ha det? Eller skal vi kunne ha beboere fra alle generasjoner i alle deler av byen eller kommunen?  Og skal vi kunne glede oss ved å se barn leker også i sentrumsområdene?

Et forhold som kommer de yngre til gode, er at de eldres flytting fra hus til leiligheter, bremser prisutviklingen på hus.  Hus er blitt billigere enn leiligheter!

I de problemstillinger som er beskrevet ovenfor, ligger det flere utfordringer for våre samfunnsutviklere. Det kan være at det må tas mer hensyn til helheten! Seniorgettoer ønsker vi vel ikke?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter