Skatt på pensjon – hvor er rettferdigheten?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Arne Vestergaard Larsen stiller spørsmål ved det gjeldende skatteregimet for pensjoner opptjent i utlandet. Det kan det være mange grunner til, men lovgrunnlaget er nokså solid. Det er en  overenskomst mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue som bestemmer reglene. Overenskomsten ble inngått i 1996 (Ratifisert i Norge ved stortingsvedtak 26. november 1996) og skal sikre at nordiske statsborgere ikke skal bli krevet på skatt for den samme ytelsen i flere land. Utgangspunktet er at man betaler skatt på inntekt – det gjelder både lønn og pensjon – i det land som inntekten kommer fra. Samtidig må man oppgi inntekten også i det land der man har bopel. For at man ikke skal betale dobbelt skatt får man trekke fra den skatt som er betalt i det land der ytelsene kommer fra i skatten som skal betales til bostedslandet. Det gjelder tilsvarende regler for betaling av formueskatt.

Før 1997 skulle skatt bare betales til det land der man fikk utbetalt pensjonen, og man trengte ikke å ta inntekten med i selvangivelsen i bostedslandet. Det kunne naturligvis være en gunstigere ordning for skatteyteren, men om den var mer rettferdig kan det nok stilles spørsmål ved. Ikke minst sammenlignet med dem som har opptjent hele sin pensjon i Norge.

 

Stig Klingstedt

Leder av Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter