Slik blir usannheter sannhet!

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

En eldre, erfaren politiker ga på Facebook uttrykk for bekymring fordi de eldre etter hvert har blitt en økonomisk byrde for nasjonaløkonomien, og at det blir verre etter hvert som vi blir mange flere eldre. Hvordan har hun så fått denne oppfatningen, som hun ikke er alene om? Myndigheter og politikere har gjennom lang tid tutet ørene på folk fulle med info om hvilken økonomisk belastning de eldre er i ferd med å bli for vår nasjonaløkonomi. En trussel mot vår velferdsmodell er det også noen som hevder det er. Det er nesten så vi får dårlig samvittighet.

Det skal være sagt at: «Hvis en usannhet fremstilles som sannhet tilstrekkelig mange ganger, så blir den tilslutt oppfattet som en sannhet». Nå ser vi at president Donald Trump arbeider etter nettopp denne læresetning når han forsøker å undergrave det amerikanske demokratiet med sine gjentatte løgner og udokumenterte påstander. Vi håper han blir stoppet før det er for sent, men han har allerede greidd å overbevise nesten halve U.S.A. sin befolkning.

Det budskapet som her hjemme er blitt gjentatt gang på gang, er at vi er i ferd med å bli mange flere eldre og at dette blir en stor økonomisk belastning. Samtidig blir det flere pensjonister pr. yrkesaktiv. Dette blir fremstilt som om de eldre skal forsørges av de yrkesaktive. Det er jo fullstendig feil!

Når det er spørsmål om belastningen ved fremtidige pensjonsutbetalinger, så har vi bare sett kostnadssiden omtalt. Det blir store beløp. Men det er jo også en inntektsside. For hver eneste pensjon som blir utbetalt er det innbetalt en pensjonspremie. Det hører naturligvis med i regnestykket.

Dette er noe av kjernen i myndighetenes problem. Pensjonspremier som er innbetalt, finnes ikke på separate personlige konti. Myndighetene «låner» pensjonspremiene og putter dem fortløpende i statskassa. Så blir midlene anvendt til driften av Norge. Når pensjonene en gang skal utbetales så finnes ikke innbetalte pensjonspremier på personlig konti! Det finnes ikke personlige konti og pengene som kunne ha vært der, er brukt opp!

De yngre generasjoner har fått for seg at de må forsørge eldregenerasjonen. Men de har ingen ting å frykte. De eldre forsørger seg selv, med hus og mat, de betaler skatt og avgifter til sin siste levedag. Og de betaler for seg på sykehjem når de kommer dit. Og – i tilfelle noen skulle ha glemt det: Pensjonistene bidrar iflg Statistisk Sentralbyrå med frivillig innsats til en årlig verdi av 25. milliarder kr. Pensjonistene er ikke gratispassasjerer!

Skulle ikke myndighetene ha penger i statskassa etter hvert som pensjonene forfaller til betaling, så skal ikke dette være pensjonistenes problem! Heller ikke skal de yngre generasjoner være bekymret. Penger finnes i Statens Pensjonsfond Norge!

Les også: «Dagens pensjonister – de som bygde landet», SENIORAVISA 23. november.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter