Spennende turmål – Soli Brug!

Også på Facebook: Trykk på overskriften eller bildet og se hele innlegget!

Vi vet ikke riktig hvor vi skal begynne. Soli Brug er et spennende, eksotisk turmål midt i Østfold. Det har en interessant historie. Det var i sin tid et av Nord-Europas største sagbruk. I nyere tid har Soli Brug blitt utviklet til å bli et av landets ledende kunstgallerier.

De som er interessert i historie kan studere ruinene etter det tidligere sagbruket. Det står igjen så meget av ruinene, at det er mulig å se for seg hvordan det hele har fungert. Hvilke enorme mengder av stein må det ha gått med til å bygge fundamenter og vannkanaler og ikke minst til demningen som må ha gått tvers over Aagårdselva. Demningen er det for øvrig vanskelig å se sporene etter.

Et informasjonsskilt som kunne vise sagbrukets oppbygging og funksjon hadde vært bra.

Det er bygget et rekonstruert vannhjul som står til besiktigelse.

Det går en lettspasert turvei rundt ruinene etter sagbruket og langs Ågårdselva. Således blir det også en fin naturopplevelse. Aagårdselva er lakseførende. Sist vi besøkte stedet, for noen uker siden, var det nesten ikke vann i elva. Nå bruser stigende vannføring og varsler om en mulig storflom rett om hjørnet. Det ligger fortsatt enorme snømengder i fjellet og venter på sin tur til havet.

Kjør av E6 nordover fra Sollikrysset. Umiddelbart på andre siden, en rundkjøring, så et lite, beskjedent skilt, som peker nordover, «Soli Brug». Et par kilometer nordover langs Aagårdsvelva og du er fremme på Soli Brug. Litt utenfor allfarvei, men likevel lett å finne frem.

Et besøk til Solli Brug gir byr på litt av hvert – historie, kultur og natur! Også må vi nevne at de har en hyggelig kafe med hjemmebakte varer. Er dette det vi kaller å få i «pose og sekk»?

Det er kjent at Peder Brochenhus drev en oppgangssag på Solli gård så tidlige som på slutten av 1500 tallet. Siden har det vært en rekke eiere. Den mest kjente av disse var Bernt Anker som la grunn for et virkelig storbruk. Det ble bygget flere dammer, vannrenner og nye saganlegg. På det meste drev Sollifossen i alt 32 vannhjul for å levere vannkraft til et 20 talls oppgangssager. På det meste sysselsatte Soli Brug opp til 600 arbeidere!

Etter hvert ble oppgangssagene utkonkurrert av sirkelsagene, og vannkraften ble utkonkurrert av dampmaskiner. Når så sagbruksprivilegiene også ble avviklet, ble det slutt for sagbruksvirksomheten på Soli Brug.  Året var 1925.

I 1975 overtok familien Dørje Berg Soli Brug. De har gjort en fenomenal jobb opp gjennom årene ved å restaurere de forfalne bygningene som stod igjen. I dag fremstår de som særdeles velholdte og autentiske, samlet i et stort gårdstun. Dette er ikke mindre enn imponerende og må vel betraktes som familien Dørje Berg sitt livsverk!

Hva skulle de så bruke dette flotte sted til? For den kunstinteressert familien var nok ikke valget så vanskelig. Siden 1978 har de drevet stedet som et kunstgalleri med utstillinger over hele året. De har hatt en rekke av kjente og meriterte kunstnere som utstillere. Utstillingene har vært meget godt besøkt av kunstinteresserte fra alle deler av landet, og noen fra andre land har nok også vært innom.

Som nevnt innledningsvis – Soli Brug Galleri er i dag etablert som et av landets ledende kunstgallerier.

Takk til familien Dørje Berg for at de har satt i stand og tatt vare på Soli Brug og for at de gjør så meget flott kunst og kulturminner tilgjengelig for oss!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter