Styreprotokoll 1 – 2020

Senior Norge avholdt sitt første styremøte i år, onsdag den 29. januar. Denne gang hadde vi lagt møtet til Skoggata Omsorgsboliger i Moss. Daglig leder for Skoggata Omsorgs boliger, Charlotte Østlie, orienterte oss om virksomheten som nå drives av Moss kommune, og så hadde vi en interessant visningsrunde i bygget. Imponerende romslige og lyse lokaler. Det er 52 leiligheter, hvorav 1 korttidsplass. Interessant konsept er at de driver barnehage i bygget.

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Vinni Hestnes, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen, Jan Riis, Øistein Darum og Finn Åsmund Johnsbråten.  Møtet ble ledet av sistnevnte.

Åpning av møtet

Leder informerte om året som gikk. Det har vært et bra år. Vi har avviklet 10 temamøter med god oppslutning og 9. styremøter. Vi har en bra økonomi i stor utstrekning basert på egeninntjening. Vi nådde nesten 60.000 besøk i Senioravisa, vi har etablert et forhold til Faust Medisinske senter i Fredrikstad skriver månedlige bulletiner i SENIORAVISA, blir godt lest. Så har vi satt i gang et prosjekt som tar sikte på å få eldrerådene bedre kjent.

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan for første halvår er på plass. Planen blir lagt inn i SENIORAVISA og lagt ut på bordene under temamøtene våre

 

 

 

 

Årsmøtet 4. mars – valg til nytt styre

Egil Petersen, Arne Vestergaard Larsen, Jan Riis og Finn Åsmund Johnsbråten er på valg.

Egil Petersen og Jan Riis tar ikke gjenvalg. Finn Åsmund Johnsbråten tar ikke gjenvalg som leder, men fortsetter gjerne som medlem av styret og i rollen som sekretær. I påvente av at kvalifisert kandidat blir funnet, er han villig til å arbeide som konstituert leder.

Arne Vestergaard Larsen tar gjenvalg.

Per-Arne Polsrød er for tiden syk og har ikke vært tilgjengelig.

Med unntak for det som gjelder leder, behøver vi ikke erstatte de som ikke tar gjenvalg.

Det siste forutsetter at vi etablerer komite for arrangering av temamøtene slik at vi beholder full kontroll på disse.

Regnskap 2019

Det forelagte regnskapet ble justert ved at SMS-utgifter ble belastet porto/telefon og ført til inntekt under Driftsstøtte fra BA5. Likeledes ble refusjon for momskompensasjon ført til  samme konto. Etter disse justeringer skulle resultatet bli ca. 45.000,-. Den likvide situasjonen er god. Dette er vi godt fornøyd med.

Vinni Hestenes skal se om det finnes regnskapssystem som er mer hensiktsmessig enn det vi har.

SMS-utsendelser

Terje Lloyd Andersen skal undersøke om det er billigere måter å sende meldinger på enn gjennom Zubarus.

Driftsstøtte fra Senior Norge

Vi har fått tilsagn om kr. 35.000 i driftsstøtte. Vi regner denne forpliktelsen som innfridd.

Grasrotandelen

Vi har 31 spillere som gir oss i gjennomsnitt kr. 1.000,- pr. måned, forventet årsinntekt kr. 12.000,- om vi ikke skulle få flere spillere.

Annonseplasser i SENIORAVISA

Vi har solgt avtaler for samtlige 15 annonseplasser i SENIORAVISA. Det er avgjørende at vi greier å opprettholde et høyt besøkstall til SENIORAVISA for å kunne tilby en tilfredsstillende eksponering. Samtidig må vil pleie annonsørene på best mulig måte.

Datahjelpen

Fortsatt er vår rådgivingstjeneste lite etterspurt. Men den er en kjempegod tjeneste som vi skal opprettholde. Samtidig skal vi sørge for regelmessig å ha stoff inne på «Dataspalten» i SENIORAVISA. Ring datahjelpen 922 87 090, Terje Lloyd Andersen.

Medlemsutvikling

Det har vært liten bevegelse siden sist.

Senioravisa – faste spalter

Vi har opprettet faste spalter: Legespalten, Dataspalten, Senior Norge spalten og spalten for eldrerådene. Det gjenstår å se hvilken effekt vi får av dette etter hvert.

Besøksoversikt SENIORAVISA pr. 31.01.2020

Vi er godt fornøyd med 5.500 besøk i januar. Det er 15% opp i forhold til januar forrige år!

Meget lovende start på året!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter