Styreprotokoll 2 – 2020

Senior Norge avholdt sitt andre styremøte i år, onsdag den 26. februar. Denne gang hadde vi lagt møtet til private omgivelser i Presteveien 3c.

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen, Jan Riis, Per Arne Polsrød og Finn Åsmund Johnsbråten.  Møtet ble ledet av sistnevnte.

Åpning av møtet

Møtet ble åpnet med en enkelt lunsj og hyggelig samvær.

Protokolltilførsel

Det er skrevet en tilførsel til styreprotokoll 1 -2020. «Styret skal fungere som valgkomite»

Aktivitetsplan 2020

Vi har belagt møtene frem til og med 2. september. Vi skal legge ut aktivitetsplanen på bordene ved hvert temamøte. Det har vist seg at det er stor etterspørsel etter planen.

Forberedelser til årsmøte 4. mars

Når det gjelder valg av styre/tillitsvalgte, så er det bare to som står på valg. Arne Vestergaard Larsen stiller til gjenvalg for to nye år. Finn Åsmund Johnsbråten stiller til gjenvalg for 1 periode som leder og sekretær. Egil R. Petersen, Jan Riis og Per Arne Polsrød tar ikke gjenvalg og trekker seg fra sine posisjoner. Vi trenger å få rekruttert 1 person til valgkomiteen. Styrets medlemmer bes komme opp med forslag til leder i løpet av den nærmeste uke

Utkast til årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan ble gjennomgått og godkjent av styret for fremlegging på årsmøtet.

Eldrerådene

Vi har gjennomført første fase av vårt prosjekt, nemlig det å få oversikt over sammensetningen av eldrerådene i 18 Østfoldkommuner. Det mangler bare noen få data for at oversikten er helt komplett. Dette er vårt mest spennende prosjekt. Vi håper at vi ved innlegg fra de forskjellige eldrerådene til SENIORAVISA, kan ha skapt et felles forum for seniorer og pensjonister i Østfold

Eldrerådet i Fredrikstad har vært først ute med bidrag. Det kan være starten på noe meget spennende. Målet er å få eldrerådene ut av skyggen og bli kjent for publikum og hverandre.

Vi kan si vi har lykkes når eldrerådene opplever oss som nyttig samarbeidspartner.

Grasrotandelen

Vi har fortsatt 31 spillere, men innsatsen er redusert. Forventer kr. 12.000 pr. fullt år.

Annonser i SENIORAVISA

Vi har 15 annonseplasser, har mistet 1 som ikke fornyer og sannsynligvis mister vi 1 til. Disse må erstattes med nye avtaler. Med det høye besøkstall vi har på SENIORAVISA, nær 60.000 for foregående år og en knallstart på år 2020, har vi en enda bedre eksponering å tilby våre annonsører. Hvis de to første månedene er representative, når vi opp imot 70.000 inneværende år. Salg av annonseplasser er vår viktigste inntektskilde.

Datahjelpen

Vi skal fortsette å promotere vår fantastiske rådgivingstjeneste, samtidig som vi hyppig vil ha inne stoff i SENIORAVISA I «Datahjelpens spalte». Det tar tid å komme gjennom med våre budskaper, men vi skal holde ut.

Medlemstallet

Vi var ved årsskiftet 650 medlemmer

SENIORAVISA

Dette er ved siden av prosjektet med Eldrerådene, vårt mest spennende prosjekt. Vi har opprettet nye spalter blant annet: en legespalte, en spalte for eldrerådene, og en spalte for leserinnlegg. Vi har så langt hatt mer enn 30 gjesteskribenter i SENIORAVISA. Med dette vil vi bredde informasjonene slik at SENIORAVISA blir interessant for enda flere.  I løpet av året har vi fått nær 200 flere på vår kontaktliste.

Suksesskriteriet er antall besøk. Vi vil måtte jobbe for det, men vi tror som nevnt ovenfor at 70.000 besøk for året 2020 er innen rekkevidde!

Neste møte – årsmøte 4. mars

Vi gjennomgikk sjekkliste for våre møter

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter