Styreprotokoll 3 – 2020

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norge avholdt sitt tredje styremøte i år, onsdag den 24. juni. Møtet ble avholdt på Tune Bibliotek.

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen, og Finn Åsmund Johnsbråten.  Møtet ble ledet av sistnevnte.

Åpning av møtet

Møtet ble åpnet med et tilbakeblikk på halvåret som nå er godt. Coronarestriksjonen har medført at vi ikke har greidd å gjennomføre møteprogrammet vårt. Vi rakk å arrangere 2 temamøter, årsmøte og 2 styremøter før restriksjonene ble gjennomført.

2 av de planlagte temamøtene ble flyttet til 2. halvår.

Utgivelse av SENIORAVISA med ny utgave hver mandag, har blitt opprettholdt.

Aktivitetskalender 2020

Vi har planlagt fire temamøter for 2. halvår med første møte i Moss 2. september.

Aktivitetskalenderen er lagt ut i SENIORAVISA – trykk på innlegg/arkiv/kategori for å komme frem til kalenderen. Vi skal ha underholdning av noen av Østfolds beste artister ved tre av møtene.

Møtene vil bli arrangert innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende Coronarestriksjoner.

Regnskap/budsjett 2020

Regnskap for første halvår (pr.24.07) ble gjennomgått. Inntekter og utgifter stort sett i takt med budsjett. Overskuddet er omtrent som forventet, kr. 13.340,-. Det vil bli større i annet halvår fordi brorparten av annonseinntektene våre kommer i dette halvåret. Foreningen har en solid egenkapital og ingen gjeld.

Det er lagt inn forutsetning om andel medlemskontingent (Driftsstøtte fra BA5) med kr. 30.000. Det tilsvarer det beløpet vi ble tildelt foregående år. Vi har så langt ikke fått noe tilsagn for inneværende år.

Eldrerådene/status

Vi har nå kommet så langt at vi må kunne si vår oversikt over eldrerådene i Østfold er komplett. Vi mangler bare informasjon om hvem som er leder, nestleder og sekretær i Våler kommune. Så er det noen ganske få epostadresser vi hittil ikke har kommet gjennom på.

Oversikten som gjelder for valgperioden 2029 – 2023 blir lagt ut i SENIORAVISA. Trykk på innlegg/arkiv/kategori/eldrerådene for å komme frem til oversikten

Eldrerådene reagerer positivt på vårt tilbud om å bruke SENIORAVISA som kommunikasjons-plattform. 6 av de 12 kommunale eldrerådene i Østfold har allerede hatt innlegg inne i SENIORAVISA.  I tillegg har vi fått innlegg fra eldrerådene fra Nesodden og Bodø. Vi ser med spenning frem til fortsettelsen.

Medlemsutviklingen

Foreningen har nå 599 medlemmer, familiemedlemmer medregnet. Vi har en viss tilgang av nye medlemmer, men fortsatt en nedgang på vel 10 pr. måned. Dette er mer enn en halvering av det vi har hatt de foregående år.

Grasrotandelen

Vi har fortsatt 31 spillere, men innsatsen er redusert. Forventer kr.11.000 – 12.000 pr. fullt år.

Annonser i SENIORAVISA

Vi har så langt fornyet 3 annonseavtaler, gjenstår å fornye 10 og selge 2 ledige plasser.

Dette er foreningens viktigste inntektskilde. Vi har skapt gode eksponeringsmuligheter for annonsørene ved et høyt besøkstall til SENIORAVISA. Regner med at vi i inneværende år vil oppnå mellom 60.000 og 70.000 besøk.

Datahjelpen

Vi skal fortsette å promotere vår fantastiske rådgivingstjeneste, samtidig som vi hyppig vil ha inne stoff i SENIORAVISA I «Datahjelpens spalte». Det tar tid å komme gjennom med våre budskaper, men vi skal holde ut.

SENIORAVISA

Vi har utvidet vår kontaktliste med 331 tidligere medlemmer. Disse får nå oversikt over innholdet i den nye utgave av SENIORAVISA hver mandag. Vi regner med at det vil gi oss flere besøk til SENIORAVISA etter hvert.

Neste styremøte onsdag 19. august

Håper denne dato passer for alle. Flyttet møtedatoen fra 25. august p.g.a. ferie.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter