Styreprotokoll 5 – 2020

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

SENIOR NORGE Østfold av hold sitt 5. styremøte i år den 30. september i Glenghuset!

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Vinni Hestenes, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen, Øistein Darum og Finn Åsmund Johnsbråten.

Sistnevnte ledet møtet.

 

Lederskifte

Vi planlegger for lederskifte i forbindelse med kommende årsmøte i mars 2021.

Vi er enige om at vi i første omgang skal søke bredt etter egnede kandidater. Det vil si at vi vil søke både i og utenfor egen medlemsmasse

Arbeidet vil bli utført av en valgkomite bestående av Øistein Darum, Terje Lloyd Andersen og Arne Vestergaard Larsen med sistnevnte som leder for gruppen. Vi har så langt notert noen få navn, uten at vi så langt er kommet i gang med kontaktarbeidet.

Vi ser for oss en metode med utsendelse via tilgjengelige adresser med oppfølging pr. telefon.

Så legger vi naturligvis inn en kunngjøring i SENIORAVISA

Valgkomiteen vil komme sammen til et møte hvor de blir enige om hvordan de skal organisere arbeidet og komme i gang med søkingen. Arne Vestergaard Larsen kaller inn til møtet.

Skulle noen føle seg kallet, eller ha tips om mulige kandidater, kontakt Arne Vestergaard Larsen, tlf 917 48 695 eller epost vestlars@gmail.com.

 

Coronasituasjonen – temamøter

Vi vil arrangere temamøter 4. november og 2. desember innenfor rammen av gjeldende Coronabegrensninger. 1 meters-regelen innebærer at vi får mindre kapasitet i møtelokalet. Vi kommer derfor til å be om forhåndspåmelding. Kunngjøres senere!

Korrigert aktivitetskalender legges ut i SENIORAVISA.

Vi har utsatt møtet med Eldrerådene som tema til første kvartal 2021, fordi vi regner med at vi vil trenge et vesentlig større lokale enn det vi har på Gleng. Vi har planer om å invitere alle eldrerådene i Østfold.

 

Økonomi

Vi har på grunn av Corona’en ikke arrangert møter siden sist. Derfor har vi hverken hatt møteutgifter eller inntekter – nær status quo! Men det tikker inn inntekter fra annonser i SENIORAVISA og grasrotandelen. Vi har så langt et overskudd på vel kr. 30.000. Likviditeten er god!

 

Grasrotanelen

Vi har i løpet av året mistet to spillere, og fått 3 nye. Vi har nå 32 spillere. Året startet med lave spillerinnsatser, men dette har økt ut over året. Avslutter vi årets siste tertial slik vi har begynt, så ender vi med inntekt for året på ca. kr. 18.000 – all time high!!

Vi takker våre lojale spillere for innsatsen! Samtidig kunne vi ønske oss flere spillere – vi er jo en forening på nær 600 medlemmer!

Salg av annonser

Vi har mistet 3 av 13 avtaler! Vi har fornyet 6 avtaler. Gjenstår å fornye 4 og selge 3 ledige plasser.

 

Medlemsutviklingen

I tiden vi ikke har kunnet arrangere våre månedlige temamøter har vår kontakt med medlemmene vært begrenset til det vi oppnår gjennom vår ukeavis, SENIORAVISA. I denne tiden har vi hatt en noe større medlemsavgang enn tidligere. Vi har iverksatt en oppfølging av tidligere medlemmer, som nå får påminnelse om SENIORAVISA hver mandag morgen.

 

SENIORAVISA

Ved utgangen av september har vi inneværende år med 58 638 besøk allerede passert fjorårets årsresultat. Månedene august og september ga henholdsvis 10.628 og 9708 besøk. Det er nær det dobbelte av et vanlig månedsresultat. De høye besøkstallene skyldes i høy grad et par innlegg som har fått eksepsjonell mottagelse. Greier vi 5.500 besøk i hver av årets 3 siste måneder, så kommer vi til å passere 75.000 i årsbesøk! Neste ikke til å tro!

 

Temamøte 4. november

Planlegges under styremøte 28. oktober

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter