Styreprotokoll 6 – 2020

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

SENIOR NORGE Østfold holdt sitt 6 styremøte for året den 28. oktober i Tune Bibliotek.

Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Terje Lloyd Andersen, Øivind Strømnes og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møtet.

1. Lederskifte

Valgkomiteen bestående av Arne Vestergaard Larsen, Terje Lloyd Andersen og Øistein Darum vil legge opp en plan for arbeidet, og komme i gang med søkingen etter kandidater. Det er viktig å komme i kontakt for å øke sjansene for å finne en som er best egnet. Valgkomiteen vil orientere styret om sitt arbeid ved neste styremøte onsdag den 25. november.

Om det er ønsket er nåværende leder er innstilt på å fortsette i styret, under forutsetning at ny leder er på plass.

2. Vi hadde til det siste håpet at vi skulle ha Corona-viruset under kontroll, slik at vi kunne avvikle vårt temamøte 4. november. Men i stedet har vi fått en økning og ønsker ikke å utsette våre medlemmer og andre besøkende for uønsket smitte. Vi har tatt i betraktning at praktisk talt alle våre medlemmer og besøkende er i risikogruppe. Vi beklager avlysningen og håper at det ikke er alt for lenge til vi kan arrangere våre månedlige temamøter igjen!

3. Vi har nå registrer nesten alle Eldrerådene i Østfold med navn på medlemmer og epostadresser. Vi har derfor skapt en mulighet for effektiv kommunikasjon med eldrerådene og eldrerådene imellom. Aktiviteten i eldrerådene er kommet sent i gang på grunn av problemer i forbindelse Corona-viruset. Det er vårt mål at SENIORAVISA skal bli en felles kommunikasjonsplattform for eldrerådene og vår forening.

4. Vi har planer om å arrangere en Eldrerådskonferanse hvor vi inviterer alle eldrerådene i Østfold og deres medlemmer. Det må bli når Corona-situasjonen er avklaret

5. Det har vært liten bevegelse i regnskapet siden sist – få transaksjoner. Vi har god likviditet og et hyggelig resultat

6. Grasrotandelen gir oss en relativt stabil inntekt. Vi regner med at vi får et årsresultat på 12 – 14.000 kr, litt over fjoråret og det synes vi er bra! Får gjerne flere spillere og takker de vi har for sine trofaste bidrag!

7. Det gjenstår å fornye 4 annonser og selge 4 ledige annonseplasser. Annonseinntektene for inneværende år vil beløpe seg til 50 – 60.00 kr.

8. Vi kommer til å få et særdeles godt år med SENIORAVISA. Resultatet for fjoråret var 58.227 besøk som vi var god fornøyd med. I år har vi passert 60.000 og tangerer allerede 65.000 med enda to måneder igjen av året Vi vil etter all sannsynlighet få et årsresultat mermere 75.000 besøk! Vi har ambisjoner om fortsatt utvikling av SENIORAVISA og har et hårete besøksmål som vi ikke helt tør å nevne enda!

9. Datahjelpen er til god støtte internt, men venter fortsatt på at vi skal få flere forespørsler om assistanse fra våre medlemmer. Tjenesten er gratis mens eksterne tilbydere tar seg særdeles godt betalt. Datainnlegg i SENIORAVISA blir hyppig besøkt!

10. Vi tar beslutning om julemøtet 2. desember etter at vi ha sett an utviklingen med Coronaviruset.

 

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter