Styreprotokoll 7 – 2020

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget

SENIOR NORGE Østfold har den 9. desember holdt sitt 7. styremøte for året i Odd Fellows lokaler i Sarpsborg.

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Øivind Strømnes Adolf Jørgen Olsen , Øistein Darum og Finn Åsmund Johnsbråten. Sistnevnte ledet møtet.

Lederskifte
Valgkomiteen var representert ved Terje Lloyd Andersen og Øistein Darum.

Nåværende leder fratrer sitt verv i forbindelse med foreningens årsmøte 4. mars.

Valgkomiteen har så langt ikke kommet over kandidater som kan være aktuelle for vervet

Terje Lloyd Andersen kaller inn til møte i valgkomiteen ved første leilighet.

  • Det skal legges opp til at det sendes et vervebrev til alle medlemmene i Eldreråd i Østfold. De det skrives til, skal oppfordres til å si fra om de selv kan tenke seg å være kandidat eller at de gir oss info om personer de kan tenkes være interessante.
  • Valgkomiteen bør ha aktuelle kandidater for vurdering innen utløpet av januar 2021 .

Corona-situasjonen
Smittespredningen i Norge er forholdsvis lav, men er helt uforutsigbar. Smitteklynger kan oppstå når som helst og hvor som helst. Nå sist har vi Moss som må stenge ned og et stort antall må i karantene. I andre enden av landet, Hadsel i Lofoten, har de et stort smitteutbrudd som innebærer at mer enn 300 må i karantene. Nylig har man også måttet innføre skjerpede smittebegrensende tiltak i Sarpsborg og Fredrikstad. Samtidig har de nok av gjentatte problemer i storbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Hvor og når kommer det neste smitteutbruddet?

I våre naboland, Sverige og Danmark er situasjonen helt ute av kontroll og til dels preget av kaos. I Sverige har man for få ambulanser og i Danmark er presset på sykehus og institusjoner på kanten av det de kan rå med. Sverige har nå 7.200 Corona-døde mens vi har  bare så vidt passert 350! Dette viser hvor meget det betyr for oss å beholde kontrollen!

Vi er kanskje på slutten av den andre smittebølgen. Om og når vi eventuelt får en tredje, er uvisst. Det som er sikkert, er at Coronaen er helt uforutsigbar!

Siste fra Fredrikstad: en Corona-død 27. november og en 9. desember! Samtidig meldes det   om nye smittetilfeller.

Planlagte temamøter
Vi håper situasjonen vil bedre seg med lavere smittespredning etter hvert som vaksinering gjennomføres. Likevel ser vi det som lite sannsynlig at smitterisikoen endrer seg nok til at vi ser det som ansvarlig å arrangere temamøter i januar og februar. Dette er møter som for øvrig ikke er nødvendige. Vi vil ikke utsette våre medlemmer og andre som er i risikosone for unødvendig risiko.

Derfor vil vi ikke arrangere temamøter i januar og februar 2021.


Årsmøte 4. mars 2021

Vi satser på at smitterisikoen er redusert tilstrekkelig til at vi skal kunne gjennomføre vårt planlagte årsmøte den 4. mars 2021. Dette er et møte som er nødvendig blant annet for å få gjennomført de valg som foreningens vedtekter forutsetter.

Vi håper situasjonen normaliseres etter hvert slik at vi vil kunne gjennomføre våre månedlige temamøter somnormalt og få kontakt med våre medlemmer igjen! SENIORAVISA vil fortsatt komme ut med nye utgaver hver mandag» Se for øvrig omtale i SENIORAVISA den 14. desember.

  1. desember 2020

SENIOR NORGE Østfold
Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter