Sveriges Coronastrategi – pris 5.700 døde!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Da de første meldingene kom om et nytt virus i Wuhan i Kina, var det tidlig varslet muligheten for en pandemi. Likevel tok det tid før virkeligheten seg innover oss her i Europa. Da viruset nådde oss var det ikke alle som med en gang helt forstod at dette var noe annet enn en ny influensa! Men den skulle komme til å bli den mest omfattende pandemi på mer enn 100 år!

Våre naboer i øst valgte en strategi som er vesentlig forskjellig fra den våre myndigheter valgte. Vår strategi var å hindre smittespredning ved å redusere kontakten mellom folk, og holde viruset nede til vaksine foreligger. Dette innebar en nærmest hel nedstenging av Norge.

I Sverige valgte man en strategi som innebar at viruset skulle få bre seg i befolkningen for derved å skape en flokkimmunitet. De valgte derfor en mindre omfattende innføring av smittebegrensende tiltak. I størst mulig grad skulle samfunnet fungere som normalt.

I Norge tok regjeringen styringen fra første dag. I Sverige overlot de saken til en statsepedemilog, Anders Tegnell, og hans medarbeidere.

Resultatet så langt er at vi i Norge har 255 døde mens de i Sverige har mer enn 5.700!

 

Smittespesialistene i Sverige vegrer seg for å innrømme at deres strategi har vært en fullstendig fiasko. De klamrer seg fast til at flokkimmuniteten som skapes, i det lange løp vil utligne forskjellen til Norge. Det har vi ingen tro på!

 

Det har heller ikke professor i infeksjonssykdommer Bjørn Olsen, (se hans innlegg i Nett Avisen). Han har gjentatte ganger kritisert helsemyndighetenes håndtering av pandemien. Nå sammenligner han dem med en sekt. Her er hans klare melding til svenske Folkälsomyndigheten:

«Sekterisme er farlig og mange medier har vært tilhørere i sekten rundt den svenske strategien. Grupper tjener på å ha en djevelens advokat i rommet. En som utfordrer tunnelsynet! Det er opplagt det manglet da Folkhälsomyndigheten konkluderte med at pandemien var en vanlig influensa!»

Vi er forundret over de svenske myndigheters tilbakeholdenhet. Det kan se ut som om pandemien er noe de ikke vil risikere å bli identifisert med. Likeledes er vi forundret over at de medisinske miljøer ikke unisont har stilt opp og uttrykt sine klare meninger om strategien. Det kan hende kollegiale hensyn har vært et hinder. Vi er også forundret over at Tegnell har fått beholde rorpinnen. Han og hans medarbeidere får tydeligvis holde frem som de vil med ukritisk klippetro på den strategi de har valgt.

Under sine presentasjoner på TV snakker Tegnell først og fremst om smitteutviklingen som han nå ser ut til å gå den riktige veien, til stor glede for alle de som bare går og venter på gjenåpning av Sverige.

Det er påfallende at prisen for Sveriges strategi – mer enn 5.700 døde – nesten ikke nevnes. Det skulle ikke gå an å tie i hjel dette faktum, men det kan se ut som om det er en del av strategien! Det er vel det professor Bjørn Olsen sikter på når han spør om så høye smittetall kan være en god strategi.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter