Kalnes sykehuset

Sykehuset på Kalnes – stort, men ikke stort nok!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Sykehuset Østfold på Kalnes skulle bli et mønster-sykehus og et utstillingsvindu for Helse-Norge! Slik er det ikke blitt. Det er begått en rekke fundamentale feil, som gjør at sykehuset etter 5 års drift fortsatt sliter med fødselsrier!

Vi har fulgt sykehuset fra tidlig planleggingsfase. Den første løsningen som ble presentert, ble forkastet av Helse og omsorgsdepartementet, fordi den var for stor og utenfor de kostnadsrammer som var tenkt. Det var her problemene startet!

Under et informasjonsmøte informerte prosjektlederen om at de ansatte skulle delta i utviklingsprosessen. Vi har forstått at mer enn 300 har fått muligheter til å gi uttrykk for sine meninger. De ansatte har helt fra starten av unisont hevdet at sykehuset ville bli for lite. Frustrerte ansatte bekrefter at de har kommet til orde, men at deres synspunkter ikke har blitt tatt til følge. Sykehusledelsen valgte å se bort fra verdifull grasrotinfo og kjøre sitt eget løp.

Dette er nok den viktigste årsak til at sykehuset på Kalnes har blitt et problemprosjekt. Dette gjelder Østfolds (også benevnt som Viken eller Østre Viken) største enkeltinvestering noensinne – 6 milliarder har gildet kostet! Så skulle 89.000 kvadratmeter bli for lite!

Det hadde blitt lagt inn noen fundamentale forutsetninger som skulle briste. Det skulle bare være enerom og det skulle ikke være korridorpasienter. Korridorene ble følgelig bygget smalere enn det som er vanlig, nettopp fordi det ikke skulle være korridorpasienter. Konsekvensen er at enerom måtte bygges om til 2 mannsrom og så har det likevel blitt korridorpasienter i trange korridorer, i 2018 skal det ha vært 4.500 tilfeller.

Oppstarten har vært preget av at det meste har vært for lite. Dette har gitt vanskelige arbeidsforhold, frustrerte ansatte og organisasjonsmessige problemer. Underveis har det blitt gjennomført et nødvendig lederskifte. Det har vært utarbeidet en rapport som bekrefter at de ansatte hele tiden har hatt rett! Synd at de ikke ble hørt tidligere!

Sykehusledelsens viktigste oppgave nå er å iverksette tiltak som kan sikre sykehuset den kapasitet som er nødvendig for en rasjonell drift og god pasientbehandling.

Det er allerede besluttet å utvide akuttmottaket. Samtidig bygges det nå et administrasjonsbygg der sykehuset skal leie plasser. I rapporten vises det til at sykehuset vil trenge 70 nye sengeplasser. Det hadde nok vært billigere å bygge stort nok fra starten av!

Sykehuset har nok utfordringer, men vi har tillit til at sykehusledelsen i samarbeid med de ansatte gjør de nødvendige grep for at sykehuset på Kalnes skal fremstå som det det var ment å være – et mønstersykehus!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter