Teksting på NRK TV – dårlig tilbud til hørselshemmede

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Den 8. januar hadde Egil Bøckmann et innlegg i Fredriksstad Blad med overskriften

«Blir sendingene fra Oslo og Viken relevant distrikts-TV»

Jeg fulgte opp med et innlegg i lokalavisene med en etterlysning av Teksting på NRK. Svar fra regionredaktør Jannicke Engang kom i Demokraten den 28. januar hvor det var å lese:


«NRK har som ambisjon å samle og engasjere alle i Norge, og det inkluderer selvsagt hørselshemmede. Vi ønsker å tekste alt vårt fjernsynsinnhold, men av tekniske årsaker har vi per nå ikke kapasitet til å direkte tekste alle ti distriktssendingene. Vi jobber med dette, og ser nå tekniske muligheter for å få til dette i framtida. Det er viktig at hørselshemmede også skal ha tilgang til lokale nyheter.»

Den 21. januar hadde jeg et innlegg både i Demokraten og Fredriksstad Blad hvor jeg som medlem av HLF kunne opplyse at det var nærmere en mill. hørselshemmede i Norge –  og hvorfor blir ikke distriktssendingene tekstet?

Da forholdene var like dårlige for oss hørselshemmede i slutten av september sendte jeg et åpent brev, den 28. september, til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, med kopi til flere aviser. Utdrag av brevet var å lese i bl.a. Fredriksstad Blad, Demokraten og Sarpsborg Arbeiderblad.

Svar fra tilgjengelighetssjef Siri Antonsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var å lese i Sarpsborg Arbeiderblad den 10. oktober og i Demokraten den 13. oktober. Da ble det framholdt «. . .at hørselshemmede var en viktig gruppe. Vi prioriterer, og i dag tekster vi alt som ses i alle TV-programmer, både med utenlands og norsk tale.  De ti distriktssendingene sendes samtidig og må dele på plassen i sendernettet.

Vi jobber med å finne tekniske løsninger for dette slik at disse også kan tekstes direkte når det sendes. Hvis en ikke får teksten, så anbefaler vi at man tar kontakt med NRKs Publikums-service. Vi hjelper dere så godt vi kan».

Beklager, men forholdene og hjelpen er for dårlig. Per dato kan en oppleve at Ole Torp med «TORP», Fredrik Solvang med «DEBATTEN, «LINDMO», Gry Blakstad Almås med «URIX» og KVELDSNYTT utenom Distrikts NYHETER» er det utekstet.  Dertil når programmene blir presentert tidligere på dagen er det også ofte uten tekst!

Den 20. juli I 1969 var det månelanding og Neil Armstrong satte ned sin fot (51 år tilbake!) på månen. En oppfordring til ledelsen i NRK: Sett dere ned en kveld foran TV’en og se på noen av de ovennevnte programmer uten lyd og tekst! Vi må gjette hva som skal sees på TV’en.

Ja, vi vet at NRK1 har 777, NRK2 444, og NRK3/super har 333, men det hjelper ikke. Dog står det: «Teksting for hørselshemmede gir deg all teksting»

Odd Løkkevik

pensjonert mekaniker

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter