Ukebrev v/Christin Engelstad

Ny statssekretær med livsgledeerfaring

I forbindelse med sentralstyremøtet sist mandag sendte vi ut en melding der vi ba om at en statssekretær med spesielt ansvar for eldrepolitikk måtte oppnevnes etter at eldreministeren forsvant ut av regjeringen med Frp.
Samme dag som vårt krav stod på trykk på debattsidene i Dagsavisen ble Frøydis Høyem fra stiftelsen Livsglede for Eldre utnevnt til statssekretær med ansvar for reformen Leve hele livet eller Eldrereformen som den heter på folkemunne.
Senior Norge gratulerer!

Vold i eldreomsorgen
Siden nyttår har det blitt avslørt tilstander i eldreomsorgen som vi nesten ikke orker å ta inn over oss. De aller svakeste blir oversett, fratatt verdigheten, kjeftet på og utsatt for regelrett vold. Det kan vi ikke se på. Så vi bruker våre kanaler til å si fra og stå opp for dem. Men vi må gjøre mer om vi skal bidra til å skape en ny virkelighet på sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Vår Ressursgruppe for jus og økonomi hadde møte sist uke med temaet på agendaen. Gruppen innser at det kreves et omfattende arbeid før Senior Norge kan presentere et krav overfor myndighetene om å komme til rette med problemene.
Ressursgruppen for jus og økonomi vil i samarbeid med Ressursgruppen for helse og omsorg invitere til et debattmøte der vi blant andre vil invitere Pårørendealliansen, Sykepleieforbundet, Foreningen for folkehelsens demensforening, Røde Kors og andre naturlige samarbeidspartnere.
Målet er å få belyst fakta, bl.a. om ressurssituasjonen i eldreomsorgen, behov for opplæring, behov for planlegging og behov for klargjøring av regelverk.

Skattemeldingen kommer – sjekk den!
I løpet av et par uker kommer skattemeldingen for 2019. Som tidligere skal den være ferdig fylt ut av Skatteetaten. Det er likevel klokt å sjekke at tall og opplysninger er korrekte i meldingen. Det kan være fradrag som Skatteetaten ikke har tatt med, eller det kan være inntekter som ikke er korrekte.
Dersom du er gift eller samboer og bor i din vanlige bolig samtidig som din ektefelle/samboer har langtidsopphold på sykehjem, bør du sjekke at boligen er korrekt oppført som primærbolig. Det har nemlig hendt ganske ofte at boligen er ført opp som sekundærbolig til tross for at det ikke er korrekt. Senior Norge har flere ganger tatt opp dette med Finansdepartementet og finansministeren og hver gang fått bekreftet at boligen skal klasses som primærbolig, men hvert år har det dukket opp tilfeller der dette er blitt feil. Feilene rettes imidlertid enkelt ved en henvendelse til Skatteetaten.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter