Ukebrev v/Christin Engelstad

Hei alle!

I uka som gikk var flere av oss ”ute i felten”. Generalsekretær Knut Chr. Høvik haster fra møte til møte for å presentere det tidligere omtalte Seniorkraftprogrammet for virksomheter, organisasjoner og myndigheter. Det er stor interesse for satsingen på seniorer som skal forberede seg på livets tredje fase.
Vi besøkte også en seniorforening i Mjøs-regionen og holdt foredrag for våre egne i Senior Norge Østfold. Ikke overraskende er folk opprørt over avsløringene om vold og trakassering på sykehjemmene.

Stort sprik i nysgjerrigheten
Vi lar oss overraske over at fire av ti kommuner unnlot å undersøke hvordan de eldre har det.
Alle kommunene ble spurt om de hadde utført brukerundersøkelser på sykehjemmene i løpet av de tre siste årene.
173 kommuner gjorde ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre hadde det på sykehjem i 2018 og årene før, ifølge Forbrukerrådet.
Tallene har Forbrukerrådet hentet fra Kommune-Stat-Rapporteringen.
Finnmark, Nordland, Troms, Hordaland og Aust-Agder er fylkene som gjorde det dårligst i undersøkelsen. I Finnmark hadde kun 11 prosent av kommunene utført brukerundersøkelser. Hedmark var landets beste, der 91 prosent av kommunene svarte at de hadde brukerundersøkelser på sykehjemmene.
Heia Hedmark!

Noe bedre økonomi for pensjonistene I 2019 og 2020, men bare marginalt
Statistisk sentralbyrå har presentert tall for den økonomiske utviklingen i 2019. Det viser seg at prisøkningen er beregnet til 2.2 prosent. De offentlige pensjonene ble regulert med 2.4 prosent fra 1. mai 2019. Det vil si at kjøpekraften økte med ca. 0.2 prosent. Det er første gangen på fire år at kjøpekraften for pensjonistene er gått opp.

For lønnstakerne er kjøpekraften anslått med en økning på en prosent. Hadde staten fulgt Pensjonskommisjonens anbefalinger hadde pensjonistene fått en reallønnsvekst på 0.5 prosent i 2019. Isteden valgte Stortinget 2009 at pensjonene skal underreguleres med 0.75 prosent.
For 2020 er prognosene at lønnsveksten skal bli 3.6 prosent og at prisstigningen skal bli 2.1 prosent. Det kan gi en kjøpekraftøkning på ca. 0.7 prosent for pensjonistene dersom prognosen slår til.

Single med reiselyst
Det blir stadig flere single seniorer, og vi har fått følgende hjertesukk fra et av våre medlemmer:
Hei, kan der gjøres noe for at vi enslige skal slippe å måtte betale ekstra for hotell, lugar osv,? Alt blir mye dyrere når man reiser alene. Jeg vet flere minstepensjonister har lyst å reise, men kan ikke når det blir så dyrt.

Vi ba vår samarbeidspartner på reiser, Tove Voss i Vista Travel om å gi vårt medlem et svar:
– Vi forstår godt frustrasjonen fra leseren at den som reiser alene de må betale så mye mer enn dem som bor i dobbeltrom.
Dessverre er det slik at det ikke lengre bygges enkeltlugarer på elvecruiseskipene eller enkeltrom på hotellene.
Man må derfor betale for den tomme sengen
Vi er klar over problemet og prøver alltid å forhandle med rederier og hoteller for å få ned prisen, men vi lykkes ikke alltid.
Spesielt på elvecruise kan det være vanskelig ved enkelte rederier, ettersom båtene er små ønsker rederiet at alle senger fylles opp
Noen av rederiene har imidlertid et mindre tillegg for å bo alene, men dessverre med begrensninger på antallet plasser vi kan selge.
Vi jobber imidlertid å sette opp noen elvecruiseavganger uten, eller med lavt tillegg, på cruiseprisen.

Les mer om singelreiser her https://www.dinside.no/reise/reisetips-for-single/62140878

Litt om Vista Travel
Vista Travel tilbyr mange nisjeprodukter. Firmaet ledes av Tove Voss, som også kalles for Reiselivets Grand Old Lady, eller Elvecruisedronningen,
Hun var den som introduserte elvecruise i Norge for over 20 år siden. Siden har hun arbeidet med elvecruise, slik at Vista Travel er en av de ledende elvecruiseoperatører i Norge.

Tilbudene for Senior Norge finner du på Vistatravel.no/leserturer

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter