Ukebrev v/Christin Engelstad

Senior Norge inngår samarbeid med Folkeuniversitetet
Vårt lokallag i Asker setter jus for seniorer på timeplanen på Folkeuniversitetet onsdag 15.og 22.april kl. 1200-1500
Arv kan skape bitre skillelinjer innad i en familie. Hva er nytt i arveloven? Og det kan være mange ubesvarte spørsmål hvis ektefelle/samboer/mor eller far blir alvorlig syk og kommer på sykehjem?  Med oppnevnelse av verge eller fremtidsfullmakt bestemmes hvordan og hvem skal ta hånd om økonomien, dersom den det gjelder ikke lenger kan det selv.

Senior Norges advokat Audhild Freberg Iversen leder deltakerne gjennom spennende og viktige temaer som:

  • Ny lov om arv og dødsboskifte
  • De viktigste endringer i den nye arveloven
  • Fremtidsfullmakt – testamente
  • Lov om vergemål
  • Ulike former for skifteoppgjø

Advokaten gir også verdifulle tips og råd.

Kursdatoer: 15.og 22.april kl. 1200-1500
Kurspris: kr 980,- (6 t / 2 g) (inkl. enkel servering) (kr 880,- for medlemmer i Senior Norge)
Asker kulturhus
Påmelding: www.folkeuniversitetet.no,
Kontaktperson: Edit Geri Skattør tlf. 94010799  edit.skattor@folkeuniversitetet.no
Påmeldingsfrist: 30. mars. 2020
Se også: askerseniornorge.org

Foreløpige tall fra Teknisk beregningsutvalg for 2019
Teknisk beregningsutvalg beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Som forberedelse til vårens lønnsoppgjør, inkludert regulering av pensjonene, har Teknisk beregningsutvalg lagt fram sin foreløpige rapport. Endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.
Vi har sett litt på utviklingen for pensjonistene fra 2018 til 2019.
Gjennomsnittlig utbetaling fra NAV var i 2019 økt med 2,7 prosentpoeng. Samtidig var prisutviklingen fra 2018 til 2019 2,2 prosentpoeng. Dette gir en liten oppgang i kjøpekraft også for pensjonistene.

  • For enslige minstepensjonister har realveksten både før skatt og etter skatt vært på 1.0 prosentpoeng. De betaler som kjent ikke skatt dersom de bare har pensjonsinntekter.
  • En enslig pensjonist med 550 000 kroner har hatt en realvekst før skatt på 0,2 prosentpoeng og etter skatt på 0,6 prosentpoeng.
  • Ektepar med henholdsvis 500 000 og 250 000 kroner i pensjon hadde 0,2 prosentpoeng oppgang før skatt og 0,4 prosentpoeng etter skatt.

De to siste eksemplene hadde negativ realvekst på 0,6 prosentenheter i 2018.
Utvalget har også beregnet prisutviklingen for 2020 og anslått den til 1,5 prosentpoeng. Hva disse tallene kan bety for reallønnsveksten for pensjonistene i 2020 er det litt for tidlig å si noe sikkert om, men det bør bety en viss økning av kjøpekraften i 2020.

Særaldersgrenser
Fra en av våre lesere har vi fått følgende innspill: (redigert)
En sak som nå er under diskusjon, er pensjonsforholdene i ulike yrkesgrupper. Og ikke minst utbetalt pensjon etter oppnådd aldersgrense. For en som nærmer seg 84 år om kort tid, høres det helt vilt ut at det finnes yrker som pensjonerer kompetente folk fra 57 års alder (politi og brannvern, dels forsvar). Ser argumentet at brannvesen behøver friske sterke folk som skal klatre inn vinduer og i stiger, og at dette betinger lav pensjonsalder. I så fall kan vi sende de yngste opp stigene, og gi de eldre andre viktige oppgaver. Bor i Jevnaker, og der har de et godt samarbeid mellom helseetaten og brannvesenet mht. utrykning når ulykker skjer og assistanse til akutthjelp i nærmiljøet inklusiv eldreomsorg når det behøves. Et nært samarbeid med brannvesen og eldreomsorg gir en ”boost” i eldreomsorgen som fungerer bra her. Kunne det ikke være en ide å bygge videre på et mer formalisert samarbeid med akkurat brannvesenet i Distrikts-Norge hvor brannutrykning er relativt sjelden. Samtidig sikre at de fleste brannmenn og etter hvert -kvinner har en naturlig overgang til helsetjensten inkl . sykehjemassistanse når de når sin aldersgrense i brannvesenet. Disse mennesker er spesielt kompetente til å gjøre nytte for seg innen eldreomsorgen på nasjonalt plan i mange år frem til de når den aldersgrense vi andre dødelige har. Sunt for dem og nyttig for samfunnet, og de får en høyere pensjon som bonus.
Vennlig hilsen
Gunnar Herlø (50 år i yrkeslivet og glad for det)

Vår kommentar:
Vi i Senior Norge er skjønt enige med deg i dine vurderinger om bruk av eldre. Vi har også forlangt at staten skal revurdere ordningen med særaldersgrenser. Først og fremst må det være en menneskerett å få lov å jobbe så lenge man er frisk og kompetent, og har lyst til å fortsette. Reglene om særaldersgrenser er en relikt fra gammelt arbeidsliv. I våre dager kan vi med litt god vilje legge arbeidet til rette slik at det passer for alle aldre. Ditt forslag om å se ulike etater i sammenheng høres veldig klokt ut. Nå har arbeids- og sosialministeren og hans departement innledet forhandlinger med hovedorganisasjonene for å få endret særaldersgrensene, men dessverre er det brudd i disse forhandlingene. Senior Norge oppfordrer partene til å komme frem til en fornuftig løsning på dette. Dels er det samfunnsmessig ufornuftig å tvinge oppegående mennesker til å slutte i jobbene og dels er det veldig mange som ikke ønsker noe høyere enn å få fortsette i sine stillinger. At en operasanger må pensjonere seg allerede tidlig i 50-årene hører ikke noe sted hjemme. For en som blir sagt opp som 50- eller 60-åring er det heller ikke enkelt å få en ny jobb dersom de ønsker å fortsette å arbeide. Vi må skille mellom å ha mulighet til å gå av med pensjon, og det å være nødt til å slutte i sin stilling selv om man er frisk og kompetent.

Les hva Senior Norges styreleder, Marvin Wiseth, sier om saken på Vi over 60s nettsted; vi.no
https://www.vi.no/okonomi/pensjonist-som-52-aring/72141812?fbclid=IwAR2VVELxyvVXpunR4YZgVIxM6E-Or2MOduZpKcMXwtWZzf2fEEckS5Y2on8

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter