Ukebrev v/Christin Engelstad

Hei alle!

Forrige uke var det todagers-uke, men nå er det på med striskjorta og frem med havrelefsa på lunsjbordet. Og det grønne, glitrende treet ligger nå klart til å bli resirkulert.

Hjertesukk i innboksen

Vi har mottatt flere hyggelige meldinger fra medlemmer både på Facebook og via post@seniornorge.org i løpet av jule- og nyttårsfeiringen. Takk!

Under gjengir vi et hjertesukk som mange vil kjenne seg igjen i:

I dag har jeg lyst til å komme med et hjertesukk.

Jeg var i en bank jeg sjelden bruker for å vise passet mitt.

Der ble jeg sittende å se på både nye og gamle landsmenn som strevde med å få kontakt med sin egen konto. Det var snakk om tap av kort, nye telefoner, nye passord, hvordan gjør vi det?

Får det ikke til!

Jeg fremførte mitt hjertesukk til bankfunksjonæren. Han var forståelsesfull.

Han anbefalte meg å ta kontakt med en gruppe som har innflytelse og blir hørt.

Han gjorde sin jobb, men likte nok ikke det han måtte være med på. Vi snakket om hva som hadde skjedd i historisk. Hvis sterke personer eller en viss type politiske partier kommer til makten, så er det enkelt å tenke seg hva som kan skje.

Jeg synes ikke hjelpen skal være av det slag, at de gamle og andre som måtte trenge det, får hjelp til å gjøre jobben for seg, da mister de sin selvstendighet.

Nei, jeg synes absolutt vi må holde på det å kunne gå i banken og ta ut penger etter behov.

Hvis ikke blir vi snart overstyrt!

Hilsen Randi M

 

Randi understreker et viktig poeng som ofte går tapt. Det handler ikke bare om å få betale, det handler om å få beholde sin verdighet. Derfor kjemper Senior Norge for en omsorgsfull omstilling til det digitaliserte samfunnet.

Fredag kom vi over en interessant kommentar i Dagens Næringsliv om bruk av kontanter. Torbjørn Hægeland, som er direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, mener muligheten til å betale med kontanter bidrar til å øke den samlede effektiviteten i betalingssystemet. Hægeland skriver at vi den siste tiden har sett at publikums mulighet til å betale med kontanter er blitt svekket. Norges Bank mener derfor retten til å betale med kontanter bør presiseres i finansavtaleloven, slik at en næringsdrivende ikke ensidig kan fastsette i sine forretningsvilkår at denne retten ikke gjelder. I tillegg bør det knyttes klarere sanksjonsmuligheter til påbudet, avslutter direktøren.

Senior Norge etterlyser samme tydelighet som Norges Bank.

Regjeringens pårørendestrategi er utsatt

To og et halvt år etter at regjeringen lovet en pårørendestrategi, er den fremdeles ikke lansert. Nå er fristen utsatt til våren 2020. Regjeringen begrunner forsinkelsen med at det skal knyttes en handlingsplan til strategien. I Norge er det rundt 800 000 pårørende! Mange av disse er pårørende for eldre og mange er selv eldre.

Ifølge regjeringen skal strategien legge til rette for at man skal kunne kombinere jobb og omsorg for sine nærmeste. I dag er det slik at man kan være hjemme med sykt barn i ti dager med lønn. Må man ta vare på en ektefelle eller en forelder har man krav på samme antall dager, men ingen lønn. I dag er det et omfattende problem at mange pårørende ender opp med sykelønn.

Statssekretær Anne Bramo (bildet) i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer sammenslåingen av strategien og handlingsplanen slik:

– Det er fordi vi ønsker en enda mer konkret plan for hvordan vi kan gi pårørende god støtte og omsorg. Vi håper de skal oppleve at den fantastiske innsatsen de gjør, settes pris på, sier Bramo til Vi.no.

Det håper vi også!

Viktige endringer i lover og forskrifter med betydning for eldre:

  • Fra 1. januar 2020 er alle kommuner lovpålagt å tilby innbyggerne hjelp fra ergoterapeuter. En ergoterapeut legger til rette for at folk klarer seg i hverdagen, og kan for eksempel hjelpe eldre med å tilpasse boligen for å unngå at de faller, brekker lårhalsen og havner for tidlig på sykehjem.
  • Kommuner har plikt til å ha dagaktivitetstilbud for personer med demens! Viktig avlastning også for pårørende!
  • Å ikke møte til time i spesialisthelsetjenesten – gebyret øker fra 702 kr til 1053 kroner!

 

Ha en fin uke!

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter