Ukebrev v/Stig Kingstedt

Senior Norge har med sorg mottatt budskapet om Astrid Nøklebye Heibergs bortgang.
Astrid Nøklebye Heiberg har hatt en enestående karriere der hjelp til mennesker som er rammet av sykdom har stått i fokus. Utdannet som lege og psykiater, senere professor i psykiatri, har hun hatt de beste forutsetninger for å kle utfordrende stillinger som statssekretær og minister, leder av Norges Røde Kors og president for Det internasjonale Røde Kore med sete i Genève.

For Astrid har det vært en selvfølge at menneskelivet er en helhet og at et godt samfunn bygger på solidaritet mellom generasjonene. I perioden 2002 – 2005 ledet hun på en glimrende måte Statens seniorråd, et rådgivende råd for regjeringen i eldre spørsmål.

Senior Norge vil også berømme henne for kloke refleksjoner omkring det å bli gammel – senest hennes bok, «Endring og Undring: jakten på alderdommen» og for gjennom eget eksempel ha satt en standard for vitalitet og engasjement som kan tjene til inspirasjon for andre seniorer.
Som «senior statssekretær” 2013 – 2016 gjorde hun en stor innsats for eldre, og Senior Norge hadde et nært og godt samarbeid med henne.

Astrid Nøklebye Heiberg ble ved en seremoni i Oslo Rådhus på FNs Eldredag i 2007 utnevnt til Senior Norges Hederssenior.

Vi lyser fred over Astrid Nøklebye Heibergs minne.

Legebesøk under Corona-pandemien
Etter innspill fra urolige medlemmer tok Senior Norge kontakt med helse- og omsorgsminister Bent Høye og ba ham klargjøre reglene for legebesøk. Han gikk ut samme kveld og poengterte at mennesker med for eksempel hjerte- og lungeproblemer ikke må nøle med å kontakte sine fastleger for nødvendig kontroll og oppfølging. Senior Norge fikk også et bekreftende svar på vår henvendelse. Les mer på vår hjemmeside.

 

 

Sjekk skattemeldingen
Fra 4. april kan alle finne sin skattemelding (det vi tidligere kalte selvangivelse) på altinn.no. For de  fleste er alle postene utfylte på forhånd, men det er lurt å sjekke at tallene stemmer. Likeså er det klokt å se hvordan bolig er oppført – primærbolig der man bor og sekundærbolig om man eier en bolig som man ikke bor i. Spesielt bør ektefeller som bor alene i boligen samtidig som den andre ektefellen har fast plass på sykehjem. Ikke sjelden er boligen da oppført som sekundærbolig. Det er feil og kan medfører store kostnader i form at formueskatt og eiendomsskatt.
Hvis man er uheldig og kan se frem til å få restskatt er det klokt å betale inn ekstra skatt innen 31. mai. Da slipper du å betale renter på restskatten som i år er på 1,7 prosent. Du finner opplysninger om hvordan man betaler skatt på skattemeldingen.

Corona-smitten ser ikke ut til å øke
Denne uken er det meldt om at antallet innlagte på intensivavdelinger er noenlunde konstant. Antall smittede som trenger behandling vedd hjelp av respirator er gått noe tilbake. Det er gledelige nyheter som vi skal ta med oss, samtidig som vi nå må følge opp den nasjonale dugnaden slik myndighetene ber oss om. Da kan vi kanskje se frem til en sommer som fremstår som litt mindre trist enn det vi kunne vente oss for noen uker siden.

 

Sekretariatet er fremdeles stengt

Vi går inn i påskeuken og Senior Norges sekretariat er fremdeles stengt. Det vil bli gitt beskjed om når det blir åpnet igjen. Vi følger myndighetenes oppfordringer. SOS-telefonen er fremdeles bemannet. Dere kan ringe 911 66 558, evt sende e-post til post@seniornorge.org.

Vi ønsker alle våre medlemmer og alle andre en riktig god påske!

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter