Ukebrev v/Stig Klingsted

Styreleder Marvin Wiseth tar ikke gjenvalg ved årets landsmøte

Styreleder Marvin Wiseth har meddelt Valgkomitéen at han ikke tar gjenvalg etter fire år som styreleder.
Agnete Tjærandsen har som nestleder tatt over funksjonen som styreleder frem til landsmøtet.
Agnete Tjærandsen har vært medlem av vårt sentralstyre i mange år, de siste to som nestleder. Hun har lang erfaring som bl.a. programleder i NRK. Agnete er en drivende flink og energisk dame. Hun sitter som varamedlem på Stortinget for Nordland, og hun er aktiv på mange eldrepolitiske og andre arenaer.
Stor takk til Marvin Wiseth som har nedlagt mye arbeid og energi for å fremme eldres sak som sentralstyreleder for Senior Norge!

Høreapparater er til for å brukes
Av fungerende styreleder i Senior Norge, Agnete Tjærandsen.
Alle som har behov for det får gratis høreapparater og hjelpeutstyr hos NAV – via offentlige og private audiografer og øreleger.
MEN – hvor mange er det som bruker høre apparatene? Hvor mange ligger i nattbords skuffen? Dessverre er det slik, at mange er ukomfortable med å bruke høre apparat. Det er besværlig – det er generende med et fremmed legeme i øret – det er for mye lyd! Ja – det er en tilvenning, særlig for din hjerne. Hørselsnervene har lenge hatt gode dager med lite lyd. Plutselig får de sjokk med den nye, høye lyden og reagerer kanskje med smerte. Derfor er det så viktig, når du får apparater, å bruke dem hele tiden. Først etter en tilvennings tid får du fullt utbytte av dem.
Hørselshemmedes Landsforbund gjør en stor innsats for å synliggjøre de problemer som oppstår for de hørselshemmede. På landsbasis er det neste 5 tusen medlemmer og bare i lokalforeningene i Bodø er det 975 medlemmer. Særlig opplæring som Likemann – dvs opplæring til å kunne hjelpe andre med samme problem – er en hovedoppgave.
Vær åpen om at du hører dårlig -si fra til din sjef, din kollega og dine venner – det hjelper din egen mestring!
Få høreapparater opp av skuffen!!

HVA SA  VI – – –

Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?
Senter for seniorpolitikk inviterte i uken som var til lunsjseminar der resultatene fra et forskningsprosjekt som har pågått i fem år ble presentert. Senior Norge var også invitert og deltok.
Forskningsresultatene er alt for omfattende for at de kan bli presentert i vårt ukebrev, men man kan gå inn på Oslo Met.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/hevet-aldersgrense-muligheter-arbeidstakere og finne resultatene der. Da Stortinget vedtok endringen i arbeidsmiljøloven slik at aldersgrensen der ble hevet til 72 år var det mange som hevdet at dette ville medføre problemer både for bedriftene og arbeidstakerne. Forskerne har funnet få tegn som bekrefter disse spådommene. I 2019 var det kun én av ti ledere i privat sektor som oppga at de hadde opplevd problemer som skyldes hevingen av aldersgrensen.
Eldre går ut av arbeidslivet i god tid før de når aldersgrensen. Blant 67- til 75-åringer er snaut 20 prosent fortsatt i jobb, men de er til gjengjeld svært engasjerte, de har høy arbeidslyst og fremstår som mer energiske enn yngre. Yngre årsklasser som er i jobb oppgir i større grad enn 60- til 70-åringene som er i jobb at de er slitne.
Myter sier at det kun er de som har god utdanning som ønsker å stå i jobb lenge. Forskningen viser at to tredjedeler av 67-75-åringene som står i jobb har lavere utdanning (grunnskole eller videregående).
Senior Norges oppfatning om at folk skal få velge selv når de ønsker å slutte som yrkesaktive ser ut til å stemme godt med de forskningsresultater som foreligger.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter