Ukebrev v/Stig Klingsted

Christin Engelstad fratrer som kommunikasjonssjef I Senior Norge
Christin hadde sin siste arbeidsdag i Senior Norge fredag den 28. februar. Vi ønsker henne til lykke med fremtiden!
Det blir ikke lett å ta over hennes jobb med ukebrevene, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

Eldreombud oppnevnt, men ennå ikke på plass
Landets eldre får nå sitt eget ombud som skal fremme deres interesser og arbeide for et mer aldersvennlig samfunn. Det er Bente Lund Jacobsen som blir Norges første eldreombud. Hun er 56 år og nå direktør for Næringsforeningen Ålesundsregion. Eldreombudet skal samlokaliseres med Senter for et aldersvennlig Norge i Ålesund. Hun kan tiltre stillingen etter at Stortinget har behandlet forslaget til lov om eldreombud.
Senior Norge gratulerer det første eldreombudet, Bente Lund Jacobsen med utnevnelsen og ønsker henne lykke til i denne viktige jobben.

Hva med reiseforsikringen om du er kronisk syk?
Senior Norge har hatt et par oppslag tidligere om reiseforsikringer, spesielt i tilknytning til kredittkort. Nå har vi fått innspill fra et medlem som er opptatt av at reiseforsikringene normalt har begrensninger når det gjelder sykdom som er kjent eller er under behandling før reisen begynner. Normalt dekkes ikke behandling og hjemsendelse som skyldes en kjent sykdom da reisen begynte. Det er normalt heller ikke mulig å tegne tilleggsforsikring. Vi oppfordrer derfor alle som har en kronisk sykdom eller en påbegynt behandling for en sykdom om å sjekke sin reiseforsikring. Dersom det er begrensninger, bør man ta kontakt med forsikringsselskapet og drøfte situasjonen. Da får man beskjed om hvorvidt forsikringen dekker, eventuelt ikke dekker en legebehandling og hjemtransport dersom det er nødvendig. Dersom det blir gitt «grønt lys» kan du trygt reise. Hvis ikke bør du vurdere å avstå, eventuelt vurdere hva det kan medføre av kostnader dersom du likevel reiser og må ha legebehandling under turen.
Vær også observant på at det europeiske helsekortet (som du alltid må ha med deg ved reise i EU/EØS) bare dekker nødvendig legebehandling og opphold på sykehus som dekkes i det aktuelle landet, ikke eventuell hjemreise. Det er derfor klokt å ha en reiseforsikring i tillegg.

Arbeidsfør alder
«1 av 10 i arbeidsfør alder får uføretrygd» var en rubrikk i Aftenposten for en tid siden. Avisen presiserte hva man mener med «arbeidsfør alder». Det er 18 til 67 år. Noen av oss som begynte i aktivt yrkesliv i 14-årsalderen og fortsetter å arbeide også etter å ha fylt 70 år kunne gjerne se at man brukte en annen betegnelse på denne gruppen. Slike definisjoner sementerer holdninger til både yngre og eldre. De aller fleste er arbeidsføre lenge etter fylte 67 år.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter