Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Putin har skjønt det – når skal Erna forstå det også?
Vi leser om den nye grunnloven i Russland som nylig ble vedtatt av Dumaen i denne uken og som var gjenstand for folkeavstemning. Det er mye man kan si om den loven, men på ett punkt ser vi at makthaverne har forstått at seniorer også har stemmerett som i sin tur gir innflytelse. Pensjonene i Russland har lenge vært en salderingspost som har medført at pensjonistene mister kjøpekraft. Nå slår grunnloven fast at pensjonene skal justeres likt med prisstigningen. Det betyr at pensjonistene ikke går ned i kjøpekraft, men heller ikke får nyte godt av den økonomiske utviklingen i landet.
I Norge har vi en ordning der pensjonene skal justeres likt med lønnen for de yrkesaktive og deretter reduseres med 0,75 prosent. I de første årene som pensjonsreformen virket fikk også pensjonistene en viss oppgang i kjøpekraft, men de seneste fem årene verdien av pensjonene vært lavere enn prisutviklingen i samfunnet. I 2020 må vi regne med at pensjonistene igjen taper kjøpekraft.
Senior Norge har, sammen med de øvrige pensjonistorganisasjonene, lenge forlangt at underreguleringen av pensjonene må opphøre. Etter å ha gått ned med ca. 40 prosent i inntekt ved pensjoneringen er det ikke mer en rett og riktig at pensjonistene deretter får ta del av velferdsutviklingen på linje med den øvrige befolkningen. Vi nærmer oss nå en million pensjonister og vi har stemmerett som vi må bruke! Regjeringen bør snarest be pensjonsutvalget om å komme med forslag om en endring av reguleringsbestemmelsene.

Når sommeren slår til – drikk mer vann!
Mange av oss føler ikke behov for å drikke selv om sommeren er aldri så varm. Det kan få forødende konsekvenser, skal man tro forskere. Vi sakser noen råd og opplysninger fra Illustrert vitenskap som oppgir flere symptomer på at man kan ha for lite vann.
Vi har samlet en liste med 8 av de gufne konsekvensene av å få i seg for lite vann.

1. Nedsatt konsentrasjonsevne
Den menneskelige hjernen består av 90 prosent vann, så dehydrering rammer den hardt. Hjernen. Mangel på vann kan påvirke både beslutninger, hukommelse og humør. Vann er helt avgjørende for optimal kognitiv funksjon. Forskning viser at et væsketap på bare 1–2 prosent kan redusere de kognitive evnene; altså evnen til å holde fokus, tenke kritisk og huske.

2. Dårlig ånde og tørr munn
Hvis kroppen mangler vann, vil den produsere mindre spytt. Spytt inneholder antibakterielle stoffer som hindrer at bakteriefloraen i munnen løper løpsk og gir dårlig ånde. Vann holder dessuten slimhinnene i munnen våte, uten dette vil munnen føles tørr.

3. Tørst maskerer seg som sult
Når du mangler væske, faller blodsukkeret fordi man bruker opp glykogendepotene. Det gjør at du kan få trang til raske kalorier, som typisk kommer i form av mat. Forskning viser at tørst oppleves som en større og mer konstant følelse enn sult, men også at tørst ikke nødvendigvis fører til at man får lyst på bare væske.
Den dehydrerte hjernen forteller deg nemlig at blodsukkeret er lavt, og at du trenger sukker i en fart. Den forteller deg ikke at et stort glass vann kan lindre sukkertrangen – den maskerte sulten.

4. Forstoppelse og færre toalettbesøk
Vann hjelper til å smøre fordøyelsessystemet og holde tarmene fleksible og rene. Uten denne smøringen kan man få forstoppelse, sure oppstøt og manglende fordøyelse. Du skal helst besøke toalettet mellom fire og sju ganger om dagen.
Gjennom urinen skiller kroppen ut de giftige toksinene som oppstår i cellene. Undersøkelser viser også at risikoene for å få urininveisinfektioner og forstoppelse stiger når man er dehydrert.

5. Hodepine og svimmelhet
Hodepine og svimmelhet er blant tegnene på at du får i deg for lite vann. Det kan rett og slett bli for lite av den væsken som omgir hjernen.
En mindre studie fra 2012, foretatt på pasienter med hodepine, viste at regelmessig vanninntak var gunstig. Dehydrering kan også gjøre at tilstrømmingen av oksygen til hjernen reduseres, fordi blodtrykket faller – og det kan føre til svimmelhet.

6. Ledd- eller muskelsmerter
Vann utgjør omtrent 80 prosent av ledd og brusk. Derfor er vann en uhyre viktig komponent for å opprettholde sunne og sterke ledd. Hvis kroppen mangler vann, går det ut over det beskyttende laget mellom leddene, og harmløse små hopp kan plutselig bli smertefulle.

7. Tørre lepper og eksem
Vann gjør huden elastisk. Huden er kroppens største organ og bruker mesteparten av vannet vi drikker. Derfor synes det raskt på huden hvis du drikker for lite. Du svetter mindre, og dermed vil skitt og døde hudceller ikke kunne ”renne” av. Mangel på vann over lengre perioder vil også gi mer rynker.

8. Hurtig hjerteslag
Mangel på vann har stor virkning på hjertet og hjerterytmen. Blodets plasmavolum blir mindre ved dehydrering. Det gjør blodet tykkere, og tyktflytende blod er vanskeligere å pumpe rundt i kroppen. Dermed får du høyere puls.

Plikt til å tilby individuell plan etter pasientrettighetsloven
Regjeringen foreslår i en høring å harmonisere reglene om plikt til å tilby individuell plan i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven, slik at vilkårene blir mest mulig like på tvers av sektorene.
Kravet om individuell plan var en vesentlig forutsetning for at samhandlingsreformen skulle bli vellykket. Planen skal sikre at ulike profesjoner skal koordinere sine tiltak for pasienter med sammensatte lidelser. Eksempelvis en kreftpasient med hjertelidelser er avhengig av at de ulike spesialistene samarbeider for å få til et best mulig resultat.
Senior Norge vil gi sin høringsuttalelse til forslaget. Vi har erfart at § 2-5 i pasientrettighetsloven gir plikt for behandlende instanser å tilby en individuell plan. Likevel er det ofte mangel på koordinerte tiltak for pasienter som har ulike lidelser og diagnoser. Det er derfor på høy tid at reglene blir strammet og at de etterleves av behandlende instanser i vårt helsevesen.
Fortsatt god sommer!

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter