Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

“Du har faktiskt aldrig i livet varit så unik som du är just nu. Grattis”

Det er professor emeritus Bodil Jönsson med lang fartstid som fysiker ved Lunds Universitet som uttaler dette. Hun er kronikør i Senioren som er tidsskriftet til vår søsterorganisasjon i Sverige, SPO.

Hun fortsetter:

Tanker styr ord, men ord styr også tanker. Derfor skal man være forsiktig med ordene. Fellesbetegnelser som «den grå massen», «70+» og «pensjonister», forvrider både andres forestillinger om deg og ditt eget selvbilde. Også du må ha merket at vi blir mer, ikke mindre, ulike hverandre med årene.

Vi fødes med ulike forutsetninger og lever i forskjellige miljøer. Vi har verken samme barndom, ungdomstid, arbeidsliv eller privatliv, og våre prioriteringer, gleder og sorger kan være vesensforskjellige. Alt dette vevs inn i vår utvikling og preger både kropp og hjerne. Summa summarum: du har faktisk aldri tidligere i livet vært så unik som du er akkurat nå. Grattis!

Gå gjerne inn på https://www.senioren.se/ og finn mange interessante artikler som berører seniorer.

 

Covid 19-pandemien er ennå ikke over!

De fleste av oss hadde nok håpet at pandemien nå skulle være over, i alle fall det verste. Det må vi fremdeles satse på. Likevel er det nå viktigere enn noensinne at vi ikke slakker på kravene og begynner å slurve med håndvask og avstand til våre medmennesker. To tilfeller av kraftig økt smitte er dukket opp. Det ene i Moss med 15 smittet og en død. Det andre var på Hurtigruten med 36 smittet (per 1. august). I det seneste tilfellet var alle om bord, både besetning og passasjerer, navngitt og kunne kontaktes raskt. I Moss var det ikke klart hvem som var ansvarlig for selskapet og hvem som hadde vært til stede.

Det er naturlig å ønske seg litt mer fest og hygge. Husk da på at forskriften stiller krav til arrangørene. Det skal være én utpekt ansvarlig for samlingen og vedkommende må ha full oversikt over hvem som deltar. For litt større samlinger må det lages en deltakerliste med navn og telefonnumre slik at smittesporing kan skje raskt og effektivt dersom uhellet skulle være fremme. Når det er sagt, kos dere!

 

Flere innlegg om digitalt samfunn.

En av våre lesere og medlem i mange år har reagert over innlegget om vår manglende evne og vilje til å lære oss å beherske digitale verktøy. Han skriver:

Reagerer på innlegg fra leser om at det ikke finnes problemer med å lære seg det digitale, det står bare på viljen.

Dataundervisning for eldre er en mangelvare i de fleste kommuner og det koster som oftest penger. I tillegg skal det kjøpes og vedlikeholdes datamaskiner, videre skal du ha transport til og fra lærestedet.. Alle kjører ikke bil og også dette koster penger. Viljen er veldig viktig, men en skal være klar over at svært mange har en bakgrunn i arbeidslivet hvor de aldri har vært i kontakt med en skrivemaskin en gang.

Noen kan kanskje få hjelp fra barn og barnebarn, men mange er enslige og har kanskje ikke slekt i nærheten. Dessuten skjer dette så raskt fra de yngre at de fort føler seg gamle og dumme. Angående nettbank så er det mange som kvier seg for at dette skal styres av slekt og venner.

Sykdom og ensomhet gjør det heller ikke lett å kaste seg ut det ukjente digitale systemet med massevis av passord m.m.

I min kommune Sandnes vil de nå også redusere hjemmehjelpen og erstatte dette med digitale systemer for å spare penger. Dette er galskap, som vil føre til at flere blir sittende alene hjemme i ensomheten. Vi i Senior Norge har protestert, men vi er blitt overkjørt.

Undertegnede vil påstå ha litt kjennskap til forholdene da jeg siden 2006 har ledet Senior Norge i Sandnes kommune med 80000 innbyggere og likeså ledet en stor reiseforening ved et seniorsenter med til sammen flere hundre medlemmer.

Bare ca. 50 % har data og ikke alle bruker sin datamaskin.

Mitt videre kjennskap til saken er at jeg nå 87 år gammel frivillig har drevet/driver dataundervisning på mitt seniorsenter i 20 år med til sammen flere hundre elever i alder 50-95 år.

Jeg er helt enig i at fremtidens verden vil bli digitalisert for alle, men de unge myndighetene forstår ikke problemene og må ikke gjennomføre dette for raskt. Senior Norge må stå på for å påvirke myndighetene i denne viktige saken.

Olaf Høie har drevet frivillig dataundervisning på et stort seniorsenter. Sentret tar 100 kr/time for deltakerne og det blir ca. 1000 kroner for et kurs. Høie jobber frivillig uten godtgjørelse. Han oppgir at ca. 70 prosent av deltakerne er kvinner.

 

Nytt vervekonsept

Sentralstyret vil den 12. august legge siste hånd på det vervekonseptet som ble omtalt i ukebrevet den 15. juni i år.

Din verveinnsats er viktig for at vi i Senior Norge kan opprettholde vårt høye samfunnsengasjement til beste for både deg selv og for alle de andre medlemmene våre. Samfunnet og demokratiet er avhengig av at vi har en sterke organisasjoner som taler seniorenes sak i samfunnsdebatten. I motsatt fall blir seniorene, som gruppe, «satt på sidelinjen» og ender opp som salderingsposter i alle viktige beslutninger som angår seniorgenerasjonen. Ved at seniorene står samlet og organiseres i en organisasjon som Senior Norge, vil de oppnå langt mer enn om hver enkelt står hver for seg.

Vi kommer til å lansere vervekonseptet over hele landet. Vi sender deg invitasjonen nå, slik at du kan bruke sommeren til å tenke gjennom om du ønsker å delta i dette spennende verveprosjektet. Hvis du har du spørsmål om hva dette innebærer, ta kontakt med vår generalsekretær Knut Chr. Høvik på telefon +47 911 66 558 eller send en e-post til knut.chr.hovik@seniornorge.org.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter