Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Skatt på pensjon
Fra den dagen man går av med pensjon blir inntekten vesentlig redusert, for mange med 40 til 50 prosent. Heldigvis blir også skatten lavere slik at det man har igjen ikke blir fullt så ille, dette på grunn av det progressive skattesystemet.
Prinsippene for skattlegging av pensjonesinntekter er de samme  som for lønn. Vi betaler 22 prosent skatt jevnt over, og toppskatt for høyere inntekter i tillegg. Det er dog noen vesentlige forskjeller:
Trygdeavgiften er 5.1 prosent for pensjonsinntekter sammenlignet med 8,2 prosent for lønn. Man må da huske på at pensjonsinntekter ikke er pensjonsgivende.
Minstefradraget for pensjon er 31 prosent for pensjoner med et samlet beløp fra 4000 kroner opp til 87 450 kroner. For lønn gjelder 45 prosent av inntekten opp til et samlet beløp på 104 450 kroner.
Pensjonister med lav pensjon får et særskilt skattefradrag slik at minstepensjonistene ikke skal betale skatt i det hele tatt. Det betyr at inntekter opp til 204 150 kroner får skattefradrag med 32 330 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Fradraget trappes ned for pensjon over 204 150 kroner og faller helt bort når pensjonen er 510 450 kroner eller mer. Tar du ut mindre enn full pensjon eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og inntektsgrensene redusert.
I tillegg til disse reglene gjelder særskilte regler for norske pensjonister som har meldt flytting til et annet land. Der er man avhengig av hvilke avtaler Norge eventuelt har inngått med vedkommende land. Det enkleste er å henvende seg direkte til Skatteetaten for å få opplysninger om hvilke regler som gjelder.

Styremøte utsatt inntil videre

På grunn av den kraftige økningen av covid 19 i Oslo ble sentralstyrets møte som var planlagt til den 12. august utsatt. Flere kommuner fraråder sine innbyggere å dra til Oslo akkurat nå. Det er også problematisk med kollektive reiser slik situasjonen nå er. Styret vil komme tilbake til hvordan situasjonen eventuelt kan løses. Man må også ta stilling til hvordan landsmøtet eventuelt skal gjennomføres.

EU har inngått avtale med AstraZeneca om vaksine

Det er ennå ikke noen vaksine som er ferdig utprøvd og godkjent av vestlige land, men den så kalte Oxfordvaksinen er nå kommet så langt at EU har inngått avtale med produsenten om levering av flere hundre millioner doser så fort den er godkjent. Norge er sikret vaksine som EØS-land. Inntil vaksinen kommer må vi passe på smittevernreglene. Hold avstand og vask hendene!

Trygdedrøftingene er varslet

Det ble i våres bestemt at lønnsforhandlingene for 2020 skulle skyves til høsten. Nå er forhandlingene om de såkalte frontfagene i gang. Så fort de er gjennomført vil det være mulig å også gjennomføre trygdedrøftingene. Det er nå innkalt til det første møtet som vil skje elektronisk. Det handler om å bli enige om hvilket utgangspunkt som skal legges til grunn for drøftingene. Dette møtet skal finne sted den 19. august i det så kalte engere utvalg. Etter drøftinger i et senere møte fastsettes det endelige pensjonsnivået som skal ha virkning fra 1. mai.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter