Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Alderdom er ingen sykdom!
Av Agnete Tjærandsen

Vi hører ofte om overmedisinering på sykehjem – om neglisjering av de eldres behov – om uverdige forhold på sykehjem. Det er skammelig og hjerteskjærende.

Men det er en annen skammelig og hjerteskjærende situasjon, som ikke er synlig i samfunnet – underbehandling av eldre på sykehusenes akuttmottak. Spesialsykepleier Guro Brustad har i sin mastergradsoppgave sett nærmere på, hvordan eldre med ulike grad av skrøpelighet vurderes klinisk i akuttmottak. Mere enn 80 prosent av alle sykehusinnleggelser av eldre over 80 år er akuttinnleggelser. Ingen aldersgruppe skader seg oftere eller trenger akutt helsehjelp oftere.

Når en skadet eldre person kommer til akuttmottaket blir de, som alle andre, klinisk vurdert og Guro Brustad mener, at vurderingskriteriene er preget av aldersdiskriminering. Selve kulturen på akuttmottaket nedprioriterer den eldre pasient, fordi akuttmedisin først og fremst handler om skadene på de yngre pasientene. Skrøpelige eldre kan lett bli klassifisert som «ikke hørende til der». Manglende geriatrisk kompetanse kan også være en medvirkende årsak til underbehandlingen.

For å hjelpe sine kollegaer i akuttmottak og også i hjemmetjenesten, har Guro Rustad fremhevet 10 bud som er viktig i vurderingen av eldre pasienter. Det viktigste, som det syndes mest imot er, at man tror at alderdom og sykdom hører sammen. For alder kan vi ikke behandle, men vi kan behandle sykdom.

Guro Brustads masteroppgave har avdekket et skjult problem i akuttmottakene på landets sykehus. Det er å håpe at hennes masteroppgave med de 10 bud til personalet kommer til å gjøre en forskjell.

Her er de 10 bud:

Du skal ikke tro a alderdom og sykdom er det samme.
Du skal ikke tro at kronologisk og biologisk alder er det samme.
Du skal ikke tro at unge og gamle kropper fungerer på samme måte.
Du skal ikke diskriminere noen på grunn av alder.
Du skal ikke tro at alle gamle er geriatriske pasienter.
Du skal ikke overse uspesifikke og atypiske symptomer.
Du må gjenkjenne akutt funksjonssvikt.
Du må gjenkjenne delirium (akutt hjernesvikt)
Du skal ikke undertriagere det geriatriske traumet.
Du skal bidra til verdig avslutning og lindring ved livets slutt.

Elsparkesykler i Oslo er et stort problem for eldre, blinde og svaksynte


I forbindelse med en undersøkelse Sentio Research har utført for Blindeforbundet, svarer 1 av 5 eldre at sjelden eller aldri går ut av hjemmet sitt, av frykt for et ublidt møte med elsparkesykler. 1 av 6 oppgir at de allerede har opplevd å nesten bli påkjørt.
– I denne gruppa her er det mange som er redd for å få bruddskader og det kan få veldig alvorlige konsekvenser. Det kan dessverre for en del føre til at man aldri kommer opp igjen eller at man får en mye dårligere funksjonssituasjon.
Seksjonsleder i Blindeforbundet, Sverre Fuglerud, sier dette til P4.
Han får støtte av generalsekretær i Senior Norge, Knut Christian Høvik, som frykter økt ensomhet blant de eldre når de ikke lengre våger å gå utendørs.
– Det å være redd for å gå ut og bli kjørt ned forsterker ensomheten ytterligere. Dette er et stort problem som myndighetene må gjøre noe med, sier Høvik.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide har fått en rekke henvendelser om saken, og hans departement vurderer lovgivning.

Mange søkere til høyere utdanning er seniorer

I årets opptak til høyere utdanning er det meldt seg 2 206 søkere over 50 år. Det er en økning med 383 søkere eller med 17,4 prosent. Det er ennå ikke klart hvor mange som til syvende og sist får studieplass, men det viser at det er en økende interesse fra seniorenes side om å øke sin kompetanse.

Datum for trygdedrøftingene er nå fastsatt

Datum for årets trygdedrøftinger mellom regjeringen og pensjonistorganisasjonene er nå fastsatt til 1. september og 2. september. På grunn av covid 19-epidemien vil drøftingene skje digitalt.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter