Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

FARLIG UTENFORSKAP
Av Agnete Tjærandsen – fungerende styreleder i Senior Norge
Å stå utenfor den viktige informasjonen om korona-rådene som blir gitt fra både Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Kommunene, kan være fatalt for den enkelte. Nesten all informasjon blir gitt digitalt på de forskjellige nettsteder, og det er utrolig mange som ikke har tilgang til disse stedene.
Vi hører vanligvis om «de eldre» som ikke kan eller vil digitaliseres, men det er så mange flere. Det er tale om ca. 750.000 personer som ikke nødvendigvis har uvilje mot den digitale verden, men som faktisk ikke kan ta del  i den på grunn av vanskeligheter med å lese – problemer med dysleksi, afasi, synsforstyrrelser og andre kognitive funksjonshemninger.
Disse blir stående helt utenfor all informasjon som er så viktig i dagens korona situasjon. Det blir da helt opp til den enkelte å ta ansvar for egen digital tilknytning. De offentlige instanser har til nå ikke tatt noe ansvar.

Hva er så løsningen for denne store gruppen? Idag finnes det tekniske løsninger som gjør at nettsider kan bli lest høyt av brukeren med et enkelt tastetrykk. Dette forutsetter selvfølgelig at brukeren mestrer et digitalt verktøy, noe mange kommuner har tatt initiativ til med undervisning av sine borgere. Men mange faller fremdeles utenfor. Dette er et demokratisk problem, og en diskriminering av en utenforgruppe. Flere teknologiprodusenter tilbyr nå denne tjenesten, og det er opp til kommuner – NAV – Folkehelseinstituttet og Helse Norge å følge opp, og tilby tjenesten til de som nå står utenfor digital tilgang.

 

Pårørendes roller og rettigheter
Av advokat Audhild Freberg Iversen

I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss – ektefelle, partner, søsken eller i verste fall barn.  Dette kan innebære at vi som pårørende må påta oss nye omsorgsoppgaver.

En kartleggingsstudie viser at det nå er flere pårørende som omsorgsgivere enn noen gang. Dette kan ses på som en positiv ressurs, men kan også innebære store utfordringer. I denne sammenhengen henvender vi oss til pårørende til eldre.

Hvem er pårørende?
Det er forskjell på å være pårørende, som vi er gjennom tilknytning til våre foreldre og våre barn og det å være definert som noens nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er den eller de som pasienten utpeker som sin nærmeste pårørende. Den som er syk kan peke ut mer enn en «nærmeste pårørende».

Det er nærmeste pårørende som har rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen. Helsetjenesten har adgang til kun å forholde seg til den nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til, eller ikke ønsker å oppgi nærmeste pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten.
I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge, jfr. Vergemålsloven § 94:

  • Ektefelle eller samboer. Samboer er i den nye arveloven definert som to personer, over 18 år, som lever i et ekteskapslignende forhold.
  • Barn over 18 år
  • Foreldre
  • Søsken
  • Andre familiemedlemmer som står pasienten nær

Dersom en person har opprettet fremtidsfullmakt og der har oppnevnt én (eller flere) personer som sin nærmeste pårørende, vil dette overstyre bestemmelsen i vgml § 94.

Nærmeste pårørendes rettigheter i lovverket
I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp. Utgangspunktet er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten. Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Dette gjelder både når pasienten bor i eget hjem, er på sykehjem eller tilsvarende, og er uavhengig av årsaken til den eldres helse og omsorgsbehov.

Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Psykisk helsevernloven

Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett.

 

Senior Norge Østfold gir ut SENIORAVISA – ny utgave hver mandag

Senior Norge Østfold logo 200

I SENIORAVISA finner du varierte, aktuelle seniornyheter, hverdagshistorier fra hele Østfold og innlegg fra landet ellers. Trykk på følgende adresselenke: www.ostfold.seniornorge.org og du kommer rett til SENIORAVISA. Enklere kan det ikke bli!
SENIORAVISA er gratis for medlemmer, tidligere medlemmer og andre
interesserte. Abonnement er ikke nødvendig. Vi vil også oppfordre dere til å videresende til venner og kjente som har E-post.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter