Ukebrev v/Stig Klingstedt

Trygdereguleringen – skandaløs behandling av pensjonistene!

Årets trygderegulering er drøftet denne uken med organisasjonene og vedtatt i Statsråd den 4. september. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ledet drøftingsmøtene som skjedde over internett.
Folketrygdens grunnbeløp ble justert med 1,5 prosent og er nå 101 351 kroner. Pensjoner under utbetaling fra folketrygden vil øke med 0,74 prosent (øker med 1,5 prosent og trekkes deretter med 0,75 prosent). Inflasjonen er beregnet til 1,4 prosent, og det betyr at pensjonistene for femte året av de seneste seks årene går ned i kjøpekraft. Til sammenligning kan nevnes at lønnsmottakere har fått svekket kjøpekraft kun ett år i samme periode. Alle pensjonistorganisasjonene krevde at underreguleringen nå må opphøre. Dette er blitt gjentatt hvert år siden pensjonsreformen ble satt i verk i 2011.
Senior Norge uttrykker stor skuffelse over at årets pensjonsoppgjør nok en gang medfører at pensjonistene blir tapere. Slik utviklingen er blitt, er den i sterk kontrast til de intensjoner som ble lagt til grunn i Stortinget da reformen ble vedtatt. Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal evaluere pensjonsreformen. Den blir brukt til å skyve diskusjonen om reguleringsregimet inn i fremtiden.
Pensjonistene får redusert sin inntekt med ca. 35-50 prosent når de går av med pensjon. I tillegg slår levealderjusteringen ut i senere pensjonering eller enda mer redusert pensjon. På toppen av det hele kommer så underreguleringen som i mange år har medført nedgang i kjøpekraft for pensjonistene. Det fører med seg at pensjonistene hvert år taper store beløp i forhold til de yrkesaktive som over tid akkumulerer seg til et gap på mange hundre tusen kroner. Statsråd Røe Isaksens argument om at underreguleringen er pensjonistenes bidrag til å gjøre pensjonssystemet bærekraftig, er altså bare en del av byrdene som legges på dagens pensjonister. Senior Norge protesterer kraftig på denne utviklingen!

Forståelsesproblemer!

Av Agnete Tjærandsen, fungerende styreleder
Jeg var et meget fremmelig barn – jeg leste allerede da jeg var 4-5 år gammel. Men det er forskjell på å lese en tekst og å forstå den. Dette skjønte jeg og gikk til min far og spurte: Far, kan du «forstå» dette for meg?  Nå er jeg utgammel – snart 88 og klar for ættestupet – men fremdeles leser jeg – og fremdeles har jeg problemer med å forstå enkelte tekster.
Når jeg leser at en gruppe på nesten en million mennesker får sin kjøpekraft redusert for 5 året på rad. Når de som bestemmer sier: Hør her – nå skal vi dele kaken. Vi får et stort stykke, men dere – nesten en million – får et mindre stykke og dere som er født i 40-50-60-årene og var ansatt i staten, dere får et enda mindre stykke. Det har vi bestemt, og slik ER det.
Da er det jeg får forståelsesproblemer – da er det jeg gjerne skulle hatt en Far å spørre – Kan du «forstå» dette for meg?
HJELP!

Koronaepidemien – den nye hverdagen for eldre; konferanse

Senior Norge Asker og Senior Norge Bærum inviterer sammen med Pensjonistuniversitet i Asker til konferanse den 30. september i Teatersalen i Asker Kulturhus.
Bakgrunn: Det er en kjensgjerning at koronapandemien er særlig utfordrende for eldre, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med eldre. Hygienetiltak, mindre besøk og færre meningsfulle aktiviteter kan bidra til økt uro og angst. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende. Ikke minst er det grunn til å frykte at sosial isolasjon og ensomhet kan forsterke fysiske og psykiske helseplager. Derfor er det nødvendig med debatt og bevisstgjøring rundt tiltakene som er satt i verk; hva som har fungert godt, og hva som ikke har vært forenlig med en verdig og forsvarlig praksis. Utgangspunktet er at eldres grunnleggende rettigheter ikke må bli en salderingspost, men ivaretas også i en krisetid.
Les mer om konferansen, program og påmeldingsinformasjon på:
https://seniornorge.org/2020/koronapandemien-den-nye-hverdagen-for-eldre-konferanse/

Senior Norge Østfold gir ut SENIORAVISA – ny utgave hver mandag

I SENIORAVISA finner du varierte, aktuelle seniornyheter, hverdagshistorier fra hele Østfold og innlegg fra landet ellers. Trykk på følgende adresselenke: www.ostfold.seniornorge.org og du kommer rett til SENIORAVISA. Enklere kan det ikke bli!
SENIORAVISA er gratis for medlemmer, tidligere medlemmer og andre interesserte. Abonnement er ikke nødvendig. Vi vil også oppfordre dere til å videresende til venner og kjente som har E-post.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter