Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på oversikten, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

VI HAR INGEN Å MISTE.

Av fungerende styreleder Agnete Tjærandsen
Hvert eneste selvmord er en tragedie. For han eller hun som opplever livet så tungt og mørkt at det fremstår som en løsning å forlate det. For familie og venner som står tilbake i sjokk og sorg. For det store fellesskapet som mister en av sine. Selvmord er et betydelig samfunns-og folkehelseproblem.

Selvmord blant eldre er et underkommunisert problem. Mellom 75 og 100 personer tar sitt eget liv hvert år, og det er store mørketall. Mange selvmord blir registrert som vanlige dødsfall, enten fordi familien vil respektere avdødes ønske om å forlate livet, eller fordi det ikke registreres som selvmord av helsevesenet. Slik kan vi ikke ha det!

Åtte departementer har nå vært med på å utarbeide regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord. Med den innføres en nullvisjon for selvmord i Norge. En nullvisjon skal bidra til at tjenester og sektorer i større grad setter av ressurser til å forbedre sitt selvmordsforebyggende arbeid.

De 6 målene for denne planen er:
Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeid.
Trygg kommunikasjon om selvmord.
Begrenset tilgang til metode for selvmord.
God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko.
Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte.
Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

Denne planen ble fremlagt på det store møtet som statsminister Erna Solberg hadde innkalt til på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Der deltok også Senior Norge med generalsekretær Knut Chr. Høvik, som spesielt fremhevet de høye selvmordstallene blant eldre og mulige årsaker til dem. Vi kan ikke akseptere at så mange eldre tar livet sitt – vi må GJØRE NOE!

«Ingen å miste»
Vi har ingen å miste. Ingen.
Hvert eneste menneske som tar sitt eget liv etterlater seg et tomt rom som ingen andre kan flytte inn i.
Vi vil alltid savne en latter ved bordet. Vi vil alltid mangle en stemme i koret.
Vi bærer både lys og mørke i oss, vi mennesker. Mørket kan vokse seg stort og legge seg tungt over livet.
Slik at du tror det er natt, selv om det er dag. Slik at du tror alt er meningsløst, selv om det finnes mening. Slik at du tror alt er håpløst, selv om det finnes håp. Hvert år tar mange hundre mennesker sitt eget liv.
Hvert år blir mange hundre rom stående tomme i huset vi alle bor i. Det er så vondt at det ikke er til å forstå.
Vi må gjøre livet til å leve med for dem som strever. Denne planen handler om det. Den handler om å høre hjemme og høre til. Den handler om å bli sett slik du er og der du er. Den handler om å søke hjelp og få hjelp som hjelper. Den handler om å mestre oppoverbakkene og nedoverbakkene i livet.
Vi bærer både lys og mørke i oss, vi mennesker. Lyset finnes, selv om mørket har vokst seg stort. Så lev litt lenger. Pust litt mer. Til du ser meningen. Til du finner håpet. Til natta blir til dag. For det blir den.»  (Fra handlingsplanen for forebygging av selvmord)

Trygderegulering for minste pensjonsnivå

Samtidig som regjeringen fastsetter grunnbeløpet i folketrygden bestemmer man også minste pensjonsnivå for pensjonister med lav pensjon, det man til daglig kaller minstepensjonister.

 

 

 

Fra 1. mai 2020 er satsene for minste pensjonsnivå følgende:

  • Lav sats (ektefeller/samboer har pensjon) 158 621 kroner.
  • Høy sats (pensjonist med ektefelle/samboer som har inntekt under 2xG)
  • 193 188 kroner
  • Ordinær sats (ektefellen/samboeren har inntekt over 2xG) 183 587 kroner.
  • Særskilt sats (enslig) 204 690 kroner
  • Særskilt sats (ektepar, forsørger ektefelle/samboer over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) 300 704 kroner.

En enslig minstepensjonist får altså nå 204 690 kroner per år. Det er vel 20 000 kroner under det som i EU er definert som fattigdomsgrensen. Norge har ikke akseptert denne grensen, men det er et tankekors at de enslige minstepensjonistene, til tross for at Stortinget de seneste årene har økt pensjonene med 4 000 kroner tre ganger, ikke når opp til det som i EU er fattigdomsgrensen.
Pensjonistforbundet har forlangt å få forhandlingsrett for å kunne omfordele pensjonene fra de som har gode pensjoner til de med små pensjoner. Senior Norge, og de øvrige pensjonistorganisasjonene, har ikke vært enig i forhandlingsrett, men mener at minstepensjonene må økes som en del av budsjettbehandlingen i Stortinget og belastes skattebetalerne på linje med alle andre statlige utgifter. Pensjon er en opparbeidet rettighet som ikke skal settes i spill.

Senior Norge Østfold gir ut SENIORAVISA – ny utgave hver mandag

I SENIORAVISA finner du varierte, aktuelle seniornyheter, hverdagshistorier fra hele Østfold og innlegg fra landet ellers. Trykk på følgende adresselenke: www.ostfold.seniornorge.org og du kommer rett til SENIORAVISA. Enklere kan det ikke bli!
SENIORAVISA er gratis for medlemmer, tidligere medlemmer og andre
interesserte. Abonnement er ikke nødvendig. Vi vil også oppfordre dere til å videresende til venner og kjente som har E-post.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter