Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 

Ta ansvar – hold avstand!

Folkehelseinstituttet melder om økt smitte av covid 19, først og fremst blant unge voksne. Det er nå det gjelder å passe på smittevernreglene. Dessverre ser vi alt for ofte at folk i alle aldre slapper av på kravene og glemmer det de lærte seg i mars og april. Isolasjon er en påkjenning for eldre og kan føre til andre plager. Likevel må vi passe ekstra godt på i disse dager, slik at restriksjonene kan fjernes så raskt som mulig. Norge har klart seg meget bra sammenlignet med de fleste andre land. Dette beror nok på at vi alle har tatt ansvar – både Regjeringen og hver enkelt av oss. Det er nå viktig at vi ikke «glemmer» smittevernreglene. Det vil bare føre til flere syke og flere dødsfall. Dessuten ekstra lang tid med restriksjoner.

 

 

Hjernerådet arrangerer digitalt møte

Hjernerådet – med hjerte for hjernen er slogan for en frivillig organisasjon som arbeider med hjerneforskning. De beskriver seg selv bl.a. på følgende måte:

«Hjernerådets medlemmer utgjør et unikt og bredt kompetansemiljø på hjernefeltet – fra pasient- og brukerorganisasjoner til fagorganisasjoner, forskningsmiljøer og behandlingssteder. Vårt felles mål er at færre mennesker rammes av hjernerelaterte sykdommer og forstyrrelser i fremtiden.»

Den 23. september klokken 18.00 – blir det et digitalt møte med tittelen: «Hjernens formbarhet i møte med livsvansker» som kan følges over Hjernerådets facebook vegg. Du kan klikke deg inn på: https://www.facebook.com/events/3181595995263234

Advokat Audhild Freberg Iversen i Senior Norge vil delta i en kafésamtale med tittelen: «Nye roller og endringer på livets oppløpsside».

Har du lyst til å stille spørsmål til de som deltar i programmet? Send inn ditt spørsmål innen 23. september kl. 10.00 til post@hjerneradet.no

Ingen påmelding er påkrevet. Det er bare å gå inn og følge møtet over internett.

 

PRIMÆRBOLIG – SEKUNDÆRBOLIG

Tekst: Advokat Audhild Freberg Iversen

Fra 1. januar 2011 innførte Regjeringen nye regler hva angår ligningsverdier av såkalt primærbolig og sekundærbolig, og jeg vil i det følgende gi en kort orientering om hva dette betyr for din årlige selvangivelse.

Primærbolig er definert som den boligen du og din familie bor i, d.v.s. den adresse du er registrert på i Folkeregisteret.

En sekundærbolig er den bolig du eventuelt eier, men hvor du selv ikke bor.

Ligningsverdien på din primærbolig skal ikke overstige 30% av markedsverdi, mens sekundærbolig ikke skal overstige 80% av markedsverdi.

Ligningsverdi både på din primærbolig og eventuell sekundærbolig vil ha betydning for hvor mye du skal betale i formuesskatt. For primærboligen vil ligningsverdien også ha betydning for en mulig søknad om bostøtte og muligens også ved eventuell søknad om sosialstønad.

Så langt er for så vidt reglene klare nok, men så kommer problemene:

Dersom en av ektefellene skulle få varig opphold på sykehjem eller annen institusjon skal denne flyttingen meldes til Folkeregisteret. Skulle det vise seg at vedkommende ektefelle står registrert som hjemmelshaver i Statens kartverk (tidligere Sorenskriveren) som eier av boligen der han/hun hittil har bodd, så risikerer man at denne boligen plutselig blir omdefinert til sekundærbolig selv om ektefellen fortsatt bor der, og vil følgelig bli beskattet etter en langt høyere ligningsverdi.

Senior Norge (tidl. Seniorsaken) sendte allerede i 2011 brev til Finansdepartementet, med kopi til Skattedirektoratet, og påpekte at dette åpenbart måtte være en utilsiktet konsekvens av den nye skattereformen, og fikk dette bekreftet.  Vi ba om at man umiddelbart sørget for at der hvor sykehjemsbeboer hadde en hjemmeboende ektefelle i deres felles bolig, måtte angjeldende bolig fortsatt beskattes som primærbolig.

Ved henvendelse direkte til ulike skattekontorer har vi fått opplyst at jo, de er klar over problemet, men «dataprogrammet» deres klarer ikke å fange opp problemet, så vi fikk følgende «gode» råd: Hjemmeboende ektefelle kunne «bare» ta en telefon til ligningskontoret og få oppgitt taksten som primærbolig, og så rette selvangivelsen selv!!! Alternativt kunne de sørge for å få tinglyst eierskap til boligen med en ideell ½ part hver.

Dette er selvsagt ikke holdbart!  Dette gjelder eldre mennesker som ikke engang trenger sende inn sin egen selvangivelse med mindre de ser den inneholder feil. (Og hvor mange vil det være i denne gruppen som ville skille mellom primær- eller sekundærbolig?)

Ja, jeg bare spør!

Men heller ikke disse «gode» råd holder mål.

Fra et av våre meget oppegående medlemmer (med lang praksis fra bank og arbeide med tall) fikk vi følgende henvendelse: Hun og hennes mann hadde sammen kjøpt en leilighet, hvor de begge var registrert med hver sin ideelle andel med en ideell ½ part på hver.

Når hun sjekker selvangivelsene ser hun at hennes ektefelle formue-lignes for sin ideelle andel som sekundærbolig, mens hun selv for sin ideelle andel (helt korrekt) var lignet som eier av primærbolig.

Da hun ringte skattemyndighetene om dette fikk hun det «betryggende» svaret at hun var ikke alene om dette, Men hun kunne «bare» endre ektefellens selvangivelse til samme beløp som hun hadde fått som primærbolig, så var alt i orden!  Dette er selvsagt helt uakseptabelt!

Vel, dette var en kort orientering om formuesskatt. I skatteloven har vi også en liten gjemt – men ikke glemt – bestemmelse om fritak for gevinstbeskatning ved evt. salg – og jeg vil i neste ukebrev gi en liten orientering om denne og hva man må passe på for ikke å tråkke feil.

 

Senior Norge Østfold gir ut SENIORAVISA – ny utgave hver mandag

I SENIORAVISA finner du varierte, aktuelle seniornyheter, hverdagshistorier fra hele Østfold og innlegg fra landet ellers. Trykk på følgende adresselenke: www.ostfold.seniornorge.org og du kommer rett til SENIORAVISA. Enklere kan det ikke bli!

SENIORAVISA er gratis for medlemmer, tidligere medlemmer og andre

interesserte. Abonnement er ikke nødvendig. Vi vil også oppfordre dere til å videresende til venner og kjente som har E-post.

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter