Ukebrev v/Stig Klingstedt

FNs internasjonale eldredag markeres digitalt i Oslo rådhus

FNs internasjonale eldredag er 1. oktober.  Også i år vil det bli en festforestilling i Oslo rådhus kl. 12:30.  På grunn av pandemien er det få inviterte gjester, men arrangementet vil bli filmet.  Vi håper at flere ønsker å se dette på nettet.  Dersom flere ser dette sammen er det viktig at sammenkomsten er i tråd med rådende smitterestriksjoner.

I lenken nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan se det.  Vi kommer til å la lenken ligge ute til 14. oktober slik at flest mulig kan oppleve det. Følg med på:

https://www.facebook.com/events/329078851646142/

Ordføreren, Benny Borg og Forsvarets stabsmusikk, samt det nye nasjonale eldreombudet skal bidra til et fint arrangement.

 

Seniorbølgen kommer til barnehagene

Fra vår samarbeidspartner Senter for seniorpolitikk har vi sakset følgende:

Hver femte ansatt i barnehage er over 50 år. Flere blir det for hvert år. Seniorene har erfaring og kompetanse som barnehagene trenger.

Dersom for mange seniorer forsvinner for tidlig ut av barnehageyrket, kan det bli mangel på kompetent arbeidskraft.

«Det er viktig for alle parter at de ansatte vil og kan jobbe lenger» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk (SSP).

 

Seniorene kommer

I starten av barnehagereformen (2003) var snittalderen blant de ansatte i barnehagene lavere enn i andre yrker. Mange i 20- og 30-årene ble rekruttert. År for år tar barnehagene nå igjen andre bransjer. Barnehagene får en alderssammensetning blant de ansatte som er likere andre sektorer.

Dermed blir det viktigere for barnehagene fremover å sikre at seniorene jobber mer og lenger. Målet med samarbeidsprosjektet er å forhindre at de eldste ansatte faller fra. Det vil avhjelpe en fremtidig mangel på kompetent arbeidskraft i barnehagene.

«Vi er helt avhengig av at seniorene fortsetter å trives og heller vil komme på jobb hver dag enn å slutte eller bli pensjonister,» sier Østerud.

 

Seniorene trives

Intervjuene med 5265 ansatte og tidligere ansatte født mellom 1951 og 1967 viser at de aller fleste trives godt i jobben i barnehage. De trives med ungene, kollegaene, og opplever jobben som veldig meningsfull.

Andelen av dem over 50 år som forlater barnehageyrket gikk ned fra 2005 til 2015. Så flere av seniorene blir. En av årsakene til at det er blitt flere seniorer i barnehagene er at de eldste årskullene utsetter avgangen i større grad enn tidligere.

84 prosent av seniorene som jobbet i barnehage i 2015 jobbet fortsatt i en barnehage i mars 2020. Ni prosent hadde gått av med alderspensjon.

«Rapporten gir mye kunnskap om hva som virker når arbeidsgiverne og de ansatte ønsker at flere skal forlenge sine yrkeskarrierer. Vi presenterer kunnskapen, og så er det opp til partene å gjennomføre slik at best mulig folk kan lage gode dager for ungene våre,» sier Østerud.

Se rapporten her.

 

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Senior Norge har tidligere omtalt behovet for å kunne få kontanter uten å måtte bruke kort. Samtidig har vi pekt på at kontanter fortsatt er lovlig betalingsmiddel.

Regjeringen omtalte bankenes tilbud av kontanttjenester i årets finansmarkedsmelding, og pekte der bl.a. på den lovpålagte plikten til å tilby kontanttjenester. Departementet varslet i meldingen at Finanstilsynet og Norges Bank ville bli bedt om å foreta en ny kartlegging av kontanttilbudet på et senere tidspunkt. Kartleggingen vil danne grunnlaget for en ny vurdering av om kontanttilbudet til norske bankkunder kan anses som tilfredsstillende over hele landet, eller om det kan være behov for nærmere regulering av bankenes plikter.

Nå har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet foreta nevnte kartlegging.

Finanstilsynet skal:

  • Kartlegge bankenes samlede tilbud av kontanttjenester, og herunder vurderer om tilbudet møter ulike kundegruppers forventninger og behov innenfor rammene bl.a. hvitvaskingsregelverket setter, og
  • Vurdere om utviklingen kan innebære behov for nye tiltak eller regelverksendringer.

Finansdepartementet har bedt om en rapport inne utgangen av februar 2021. Kartleggingen skal koordineres med Norges Bank.

Det vil bli interessant å se hva man kommer frem til. Senior Norge følger med!

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter