Ukebrev v/Stig Klingstedt

Koronakronene ruller inn

ved fungerende styreleder Agnete Tjærandsen

Det er de sårbare eldre som nå får hjelp fra regjeringen. I alt ble det gitt 400 millioner kroner til fordeling mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Stiftelsen Dam. Pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, mer aktivitet og flere besøk blant de eldre.

Nordland Fylke får 26 millioner kroner, og de er nå fordelt blant kommuner og prosjekter det er søkt om støtte til. Bodø kommune får 870.000 kroner til dagaktivitets tilbud i kommunen, og Tusenhjemmet får 200.000 kroner til ulike aktivitetstilbud som kafé, tegning, lyrikk og Te dans. Lenger sør i Nordland har Gildeskål, Ørnes og Rødøy kommuner fått så mye som 2.137.733 kroner til alt fra kjøkkenhage ute til besøksvert inne.

Dette er viktige tiltak for de eldre som har færrest muligheter for selv å kunne komme seg ut og delta. Likevel er det fremdeles mange som sitter alene hjemme og ikke får mulighet til å delta i aktiviteter. For dem er det bare telefonen som er bindeleddet til slekt og venner. Men akkurat som dørstokkmila er uoverstigelig lang for mange, er telefonen så tung å hente frem at den blir liggende ubrukt. Derfor er det viktig at DU tar initiativet til å ringe til en som du vet sitter alene hjemme. Det er så enkelt – og betyr kanskje hele forskjellen på en lys og en mørk dag for den som får telefonsamtalen.

For oss i Senior Norge er dette en viktig sak. Vi oppfordrer alle våre lokallag til å undersøke hvilke tiltak i kommuner og lag som har fått tildelt midler. Særlig er det viktig å følge opp hvordan kommunene bruker ev. Korona-penger, slik at de ikke glir ubrukt inn i det store kommunale regnskapet.

Landsmøtet utsatt.

Senior Norges styre vedtok i sitt siste møte at det forsinkede landsmøtet skal holdes den 16. november. Styret vil ikke utsette møtet flere ganger, men tar forbehold om måten landsmøtet kan gjennomføres på. Det blir enten et fysisk møte, eller et møte ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, avhengig av hvordan COVID-19 utvikler seg i nærmeste fremtid.
For å begrense faren for smittespredning, går styret inn for at hvert lokallag stiller med kun en delegat med fullmakt til å stemme i henhold til lokallagets medlemstall. Vedtektene fastsetter hvor mange delegater og stemmer det enkelte lokallag kan ha. Det er bare å håpe at situasjonen muliggjør et fysisk landsmøte.

Høringer 
Vi har fått spørsmål om høringsnotater som blir sendt ut av departementer eller andre myndigheter. Når departementer sender ut høringssaker lager de gjerne en liste over høringsinstanser.  Senior Norge står gjerne oppført på slike lister som dreier seg om lover eller forskrifter som angår eldre.
Det er imidlertid ingen begrensninger på hvem som kan sende inn synspunkter til en offentlig høring. Alle kan gjøre det, også enkeltpersoner. En høringsuttalelse får naturligvis større gjennomslagskraft dersom en organisasjon eller et råd uttaler seg.
For å holde seg orientert om Regjeringens høringer kan man abonnere på høringene ved å klikke seg inn på regjeringen.no og melde seg som interessert. Da får man varsel over e-post og kan velge hva man er tjent med å uttale seg om.
De av Senior Norges medlemmer som er medlemmer i eldrerådet i en kommune eller fylkeskommune kan påvirke utviklingen gjennom kommunene eller direkte fra eldrerådet. Saker som kommunen ønsker å uttale seg om og som angår de eldres kår skal eldrerådene involveres i. Dersom kommunen ikke ønsker å sende høringssvar, kan eldrerådet på egen hånd sende inn sine synspunkter direkte. Det er vanlig at eldreråd på selvstendig grunnlag avgir høringsuttalelser til departementenes forslag.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

 

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter