Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hel innlegget –

 

Ny bølge av covid 19 i de fleste land – våre eldre må kunne få besøk av nære og kjære
I våres sto kommunene overfor et vanskelig valg. De fleste innførte meget restriktive besøksregler på sykehjem og omsorgsboliger. Vi har et eksempel som kan illustrere konsekvensene.  En mann kom inn på sykehjem av helsemessige årsaker og hadde ikke pårørende. Men han hadde to nære venner som gjerne ville besøke ham, men som ble nektet på grunn av de restriksjoner som kommunen hadde innført. Så fikk mannen et hjerteattakk og ble ført til et regionsykehus. Hans venner tok kontakt og fikk lov til å besøke ham.  Iført fullt verneutstyr kom de inn til sin venn som lyste opp da han så dem, men kunne ikke kommunisere utover det. De var imidlertid helt sikre på at han hadde kjent dem igjen og satte pris på besøket. Etter et par dager døde han. Vennene følte en uendelig lettelse over å ha fått kontakt med ham før han døde, både for hans del og for egen del.
Vi står innfor en ny bølge av covid 19-smitte. Myndighetene truer med å innføre stramme restriksjoner for samlinger og besøk. Mange har reagert på de nitide besøksreglene som ble innført i mars på våre sykehjem og omsorgsboliger. Det viser seg at ensomhet og isolasjon fra nære og kjære skaper store helsemessige problemer for eldre. Dette bør myndighetene ta hensyn til, samtidig som smitte av de eldre må forhindres også under en ny pandemibølge. Med strikte regler for avstand og hygieniske tiltak, bør det være mulig for eldre på sykehjem og omsorgsboliger å ta imot besøk også om smittesituasjonen forverres. Eldrerådene bør engasjere seg i utformingen av smittereglene og kreve av kommunene at forholdene legges til rette slik at besøk innenfor trygge rammer kan skje ved en andre smittebølge. Vårt inntrykk er at eldre er meget disiplinerte. Nå må vi sørge for at også barn og barnebarn følger smittevernreglene, spesielt i kontakt med mor og bestemor.

Evaluering av pensjonsreformen
I forbindelse med at Regjeringen har nedsatt et utvalg til å evaluere pensjonsreformen har SSB laget en rapport om utviklingen for det første kull av eldre som kunne utnytte mulighetene pensjonsreformen ga til å kombinere jobb med uttak av pensjon. Du kan lese mere om dette i en artikkel i Vi.no, se https://www.vi.no/okonomi/risiko-for-at-det-blir-mange-fattige-gamle-damer/72765629
Rapporten viser at de som er født i 1949 og som har tatt ut pensjon samtidig som de fortsatte å arbeide ikke skiller seg nevneverdig ut i økonomisk forstand fra den gruppen som fortsatte i jobb uten å ta ut pensjon. De som kombinerte pensjon med lønn hadde en gunstigere økonomisk utvikling de første årene, men når de går over fra et yrkesaktivt liv til pensjonstilværelse, møtes de av en ganske brutal virkelighet. Pensjonen fra folketrygden er for all fremtid redusert med opp til en fjerdedel.
Senior Norges anbefaling er at man bør vente lengst mulig med å ta ut pensjon fra folketrygden. Stå i jobb lengst mulig og ha pensjonen ubeskåret når man går av. Kvinner lever normalt noe lengre enn menn og de blir derfor litt hardere rammet dersom de tar ut tidlig pensjon. I tillegg har kvinner statistisk sett lavere pensjonsopptjening og bør da være ekstra forsiktige med å ta ut tidlig pensjon.

Ikke kast munnbind i naturen!
Nå er det innført påbud om munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler mange steder i Norge. Dessverre ser vi ofte at munnbind blir kastet mange steder og forsøpler naturen og omgivelsene. I tillegg kan de spre smitte dersom noen tar dem opp for å flytte dem til en søppelbeholder. Dette bør både den enkelte, staten og kommunene sette en effektiv stopp for!

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter