Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norges landsmøte den 16. november

Som tidligere nevnt bestemte styret å holde landsmøte den 16. november. Det blir et fysisk møte, som på grunn av covid-19-situasjonen i Oslo, holdes i Asker med et begrenset antall deltakere. Disse representerer sine lokallag ved hjelp av fullmakter og med det antall stemmer som følger av vedtektenes bestemmelser.
På landsmøtet skal det velges ny styreleder etter Marvin Wiseth og to styremedlemmer etter Gro Fagernes Krummel og Per Nygaard-Østby som har bedt om å bli erstattet. Det skal også velges ny leder og to medlemmer til Kontrollkomitéen.
Valgkomitéen har innstilt tidligere fylkeslege i Oslo og Akershus Petter Schou som ny styreleder. Videre er tidligere stortingsrepresentant Marit Nybakk og tidligere fagsjef i NHO Siri Melander Møllerud innstilt som styremedlemmer.
Til å lede Kontrollkomitéen har Valgkomitéen innstilt Britt Selig. Som medlemmer er Axel Wannag og Vinni Hestenes innstilt og Lasse Aarnæs som varamedlem.

Det første møtet med arbeids- og sosialministeren om statsbudsjettet for 2022

Møtet om statsbudsjettet 2022 er berammet til 9. desember og blir med all sannsynlighet digitalt. Organisasjonene har frist til 30. november for å fremme sine krav.
Etter at møtet den 9. desember er gjennomført blir det et oppfølgingsmøte til våren. Det pleier å holdes i løpet av mai.
Våre medlemmer inviteres til å komme med synspunkter på hva som bør være Senior Norges krav, og eventuelt prioritering av ulike krav. For at vi skal ha mulighet til å bearbeide og ta hensyn til eventuelle innspill må vi ha disse senest den 15. november.

SSPs forskningskonferanse avholdt digitalt

Senter for seniorpolitikk har avholdt forskningskonferanse. Den var først utlyst med 200 fysiske deltakere og resten digitale. Etter at covid-19 situasjonen er kraftig forverret i Oslo ble konferansen helt digital. Et av funnene i den seneste forskningen er at ønsket om å gå ut i pensjon opptrer tidligere enn for noen år siden.
SSP skriver: «Folk ønsker nå å slutte å jobbe ett år tidligere enn de ønsket for fem år siden.  Dette kan bety at de politiske målsettingene om økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere blir vanskeligere å nå.
I årets Norsk Seniorpolitisk barometer er ønsket avgangsalder for dem som står i jobb blitt redusert til 65,2 år. Dette er ned ett helt år fra 66,2 år i 2015. Før 2015 hadde ønsket pensjoneringsalder steget jevnt siden 2003.»
Det er ikke funnet noen konkret årsak til denne utviklingen, men manglende eller utilstrekkelig seniorpolitikk blant arbeidsgiverne er trolig en av årsakene. For samfunnet er det viktig at vi fortsetter å arbeide litt lenger så lenge gjennomsnittsalderen øker. Da er det rimelig å kreve av arbeidsgiverne at forholdene for eldre arbeidstakere legges til rette slik at man både ønsker å arbeide lenger og har mulighet til det.
– Mange tror at det er de over 60 som helst vil gå av. Det stemmer ikke. De eldste sier de vil jobbe lengst, sier SSPs direktør, Kari Østerud.

Arbeidsgleden er dessuten høyst blant seniorene, viser undersøkelsen.

Østerud sier forskningen i stor grad peker mot årsaker knyttet til arbeidsmiljø:
– Det handler om å gi eldre ansatte nye utfordringer og mulighet til å lære seg nye ting.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter