Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer for å se hele innlegget! –

Historisk landsmøte i Senior Norge


Fra venstre: Petter Schou, styreleder, Marit Nybakk og Siri Melander Møllerud, styremedlemmer

Etter mange utsettelser ble endelig landsmøtet gjennomført. På grunn av covid-19 ble det et web-møte med noen få til stede i sekretariatet. Til tross for at de fleste av oss satt hjemme ved sine PCer fungerte møtet godt. Pandemien har gitt mange av oss en type kompetanse som vi sikkert har bruk for også i fremtiden; det å møtes over nettet uten nødvendigvis å måtte bruke tid og penger på lange reiser for å få drøftet viktige saker.

Foruten de tradisjonelle sakene om styrets årsberetning og regnskap ble det holdt valg. Ny styreleder er nå tidligere fylkeslege Petter Schou som fikk med seg to nye medlemmer i styret – tidligere mangeårig stortingsrepresentant og første visepresident Marit Nybakk, og tidligere fagsjef i Byggenæringens Landsforening og mangeårig rådgiver i NHO Siri Melander Møllerud. Sammen med Agnete Tjærandsen, Helge Gabrielsen, Gunnar Tveiten og Håvard Jernskau blir dette et meget kompetent styre.
Marvin Wiseth, Gro Krummel Fagernes og Per Nygaard-Østbye ble avløst og takket for mange års innsats.
Det nye styret og generalsekretæren skal sammen med noen andre sentrale tillitsvalgte samles den 30. november for å drøfte strategien for kommende år for Senior Norge.
Vår nye styreleder avsluttet møtet med å påpeke seniorene som en viktig samfunnsressurs, viktigheten av å bekjempe usaklig aldersdiskriminering, og retten for alle, også seniorene, til å leve en verdig og trygg seniortilværelse. Han ser frem til å lede det nye sentralstyret, samarbeide med generalsekretæren/administrasjonen, komiteer, lokallag og den øvrige organisasjonen iht. alle de spennende planer som er utviklet og skal iverksettes. Spesielt trakk han frem Senior Norges Senior- politiske Program 2020-2021 som er omfattende og vil bli en kontinuerlig guide i arbeidet med vår seniorpolitiske påvirkning av politikere og andre.

Hva vet vi om alder og produktivitet i arbeidslivet?


Fra venstre: Linda hauge, Bjørn Halvorsen

«Det er lite empirisk hold i en generell hypotese om avtakende arbeidsproduktivitet og stigende lønnskostnader med alderen»
skriver vårt medlem i Ressursgruppen for jus og økonomi, Bjørn Halvorsen som sammen med SSP-kollega Linda Hauge har laget et notat om alder og produktivitet i arbeidslivet. De konkluderer med at «ulike typer undersøkelser gir et langt mer nyansert og sammensatt bilde. Undersøkelsene dreier seg ofte om indikatorer for arbeidsevne og -prestasjoner. Få studier måler produktiviteten direkte, enn si hvordan denne utvikler seg med alderen. Det samlede bildet preges av variasjon: Noen typer indikatorer kan svekkes med alderen, mens andre kan styrkes med alderen, og atter andre kan synes upåvirket av alderen.  Jo nyere studier og jo bedre og mer direkte indikatorer for arbeidsprestasjoner, desto mindre generell støtte til «Lazears hypotese» om avtakende produktivitet og stigende lønnskostnader med alderen.»
Les hele artikkelen ved å klikke her.

Ekspertgruppe: Disse bør få koronavaksinen først
Ifølge Dagens medisin vil smitteeksponert personell som jobber i helsetjenesten, være de første i Norge som får vaksine mot covid-19, dersom smitten kommer ut av kontroll.
Heldigvis er det nå åtte ulike vaksiner som er i testfase tre. Det betyr at noen av dem om ikke så lang tid vil kunne godkjennes, begynne å produseres og distribueres.
Ekspertgruppen som Dagens medisin viser til, har på oppdrag fra Folkehelseinstituttet (FHI) konkludert om prioriterings­rekkefølgen av vaksiner i den første fasen av det norske koronavaksinasjons-programmet. Videre har de uttalt at det kan bli aktuelt å gjøre distriktsvis tilpasning slik at de områder som er hardest rammet av smitte prioriteres. Ellers er personer i risikogruppene prioritert.
Foreløpig må vi nok belage oss på at vaksine vil komme først ut på nyåret. Det gjelder altså å følge myndighetenes smittevernregler nøye. Min egen erfaring etter at alle går med munnbind er at man nå også er mer nøye med å holde avstand og bruke håndsprit.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter