Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Adventstid er når man går og venter på noe hyggelig
Normalt er adventstiden en travel periode. Man skal forberede julen, kjøpe gaver og sørge for sju slag småkaker, samt god mat og drikke. Så er endelig dagen der når stuen er full av nære og kjære. Barn med glitrende og forventningsfulle øyne, og voksne som får en pust i bakken etter alt strevet. Det er slik vi ofte tenker oss julen og som den blir fremstilt i massemediene.
I år er vi inne i en covid 19-pandemi med stengte arenaer, restriksjoner på hvor mange man kan samle under ett tak og påbud om munnbind når man ikke kan holde tilstrekkelig avstand til hverandre. Mange er engstelige for å møte bestemor og bestefar med tanke på smitterisiko, og dette kan øke eldres isolasjon og ensomhet.

«Jeg har ikke valgt å isolere meg, men mine barn har bestemt at jeg skal sitte i karantene» fortalte en dame som har passert de 90. Lignende fortellinger er fremsatt av flere eldre.

Nå må vi stoppe opp en liten stund! I vår iver etter å verne eldre fra smitte, bidrar vi kanskje til ensomhet blant eldre i en utstrekning som ikke er greit hverken for dem eller andre. Ensomhet blant eldre er et generelt problem, men nå blir den forsterket. Dette må vi gjøre noe med. Vi må passe godt på å bruke håndsprit, vaske hendene og holde avstand, men vi må ikke slutte å ha sosial kontakt, slutte å leve.

Vi i Senior Norge ønsker at alle våre medlemmer og alle eldre skal føle at de er en del av felleskapet i adventstiden og i julen. Bruk telefon eller skype og ta kontakt med hverandre. Dersom dere er fri for symptomer, er det ingen grunn til å sitte alene. Inviter en gjest og ha et hyggelig måltid. Forutsatt at vi følger smittevernreglene, er det ikke farligere å ha en gjest enn det er å gå til butikken og handle mat.

La oss nyte adventstiden og julen. Så venter vi på vaksinene som trolig kommer over nyttår.

Stortinget ber regjeringen utrede folketrygdens dekning av tannbehandling
Senior Norge har i sine innspill til statsbudsjettet for 2020 og 2021 tatt opp spørsmålet om å få en bedre dekning av tannbehandling for eldre. Nå har Stortingets flertall kommet med et såkalt anmodningsvedtak der de ber regjeringen om en forbedret og forenklet ordning for dekning av tannbehandling. Vedtaket lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen om en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling. Stortinget ber om forslag til forbedring og forenkling av ordningene, og spesielt § 22-15 a om tilbakekreving av utbetaling etter direkteoppgjørsordningen. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette før oktober 2021».

Senior Norge ønsker forslaget velkommen, og har i sitt innspill til statsbudsjettet for 2022 understreket sakens viktighet og foreslått å opprette et statlig utvalg for å gjennomgå hele ordningen. Senior Norge har meget kompetente medlemmer som kan delta i et slikt utvalg.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter