Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Eldre betaler for mye i renter for sine boliglån

Eldre boliglånskunder betaler langt mer i renter på boliglånet enn yngre kunder. I snitt er renteforskjellen på 0.19 prosentpoeng. For et boliglån på 3 millioner kroner utgjør denne forskjellen 5700 kroner i året i høyere rentekostnader for en boliglånskunde over 55 år. Dette betyr nesten 10 prosent høyere kostnad. I 2020 var gjennomsnittlig rente for de under 55 år 1,81 prosent mens de over 55 år hadde en gjennomsnittlig rente på 2 prosent.
Forskjellsbehandlingen skjer til tross for at de eldre har bedre sikkerhet enn de yngre. Belåningsgraden for de over 55 år var i snitt 47 %. For resten av utvalget lå den på 65 %. Belåningsgrad er lånestørrelse delt på markedsverdi av boligen.
En av årsakene til at eldre får dårligere rentebetingelser er at de har mindre i lån enn de yngre. Bankene premierer lånekunder med store lån. Gjennomsnittlig lånestørrelse for de over 55 år er 2.6 millioner kroner mot 3.2 millioner kroner for resten av utvalget.
Forskjell i lånestørrelse forklarer en del av forskjellen i renten, men langt fra alt. Analysen viser at selv for lik lånestørrelse betaler eldre boliglånskunder mer.
Det er Renteradar.no som har gitt oss disse opplysningene. En av årsakene kan være at eldre ikke er like pågående når det gjelder å undersøke hvilke banker som har den laveste renten, og sørge for enten å forhandle ned renten på det lån man har, eller skifte bank.

Man må forhandle renten med banken eller bytte bank
Bankene forskjellsbehandler boliglånskundene sine gjennom å benytte individuell prising av boliglån. De uttaler at lik risiko skal gi lik rente, men dette er ikke tilfellet for særlig mange eldre kunder med god sikkerhet. Kunder som jevnlig forhandler renten med banken, oppnår bedre betingelser. Det ser dessverre ut som om bankene utnytter at de eldre boliglånskundene er lojale mot banken sin og derfor stoler på at de får den beste renten uten å forhandle.
Mange synes det er ubehagelig å ringe banken for å forhandle ned renten. Renteradar.no gjør denne jobben for deg ved at du med ett klikk kan sende en ferdig utfylt melding til banken. I meldingen ber du om at banken tar kontakt med brukeren.

Om Renteradar.no
Renteradar.no er en nett-tjeneste som hjelper boliglånskunder å navigere i markedet. Tjenesten er gratis å bruke og har på kort tid fått over 31 000 registrerte brukere i Norge. Brukerne kan enkelt finne de beste tilbudene for å bytte bank eller forhandle renten med banken sin med ett klikk.
Du må ha BankID på mobil og være boliglånskunde i DNB, Nordea, Sparebank 1-bankene eller Eika-sparebankene for å benytte tjenesten.
Uansett om dere ønsker å bruke Renteradar.no eller ikke. Det er all grunn til å sjekke hva man betaler i rente for boliglånet og snakke med sin bank dersom renten ser ut til å være for høy.

Demokratisk underskudd i styrende organer

Eldrebefolkningen er underrepresentert i samfunnets styrende organer både på Stortinget, i fylkeskommuner og i kommuner. Det demokratiske underskuddet fører til at de eldres rettigheter ikke blir ivaretatt på en god nok måte i den politiske styringen av landet og i den nødvendige aldersvennlige utviklingen som må skje av vårt lovverk. Resultatet er at forskjellen øker mellom aldersbestemte grupper i samfunnet.

Årsakene er imidlertid sammensatte. Det kan være at eldre i slutten av sitt yrkesaktive liv eller som pensjonist føler at de har gjort sitt og nå vil prioritere sitt eget liv, alderdom og interesser. Andre vil prioritere å delta aktivt i organisasjonslivet både politisk og gjennom frivillige organisasjoner. Politiske partier synes imidlertid å være mer opptatt av å sikre representasjon av de yngre på bekostning av de eldre.

Felles for eldre er at man gjennom et langt liv har opparbeidet seg kompetanse og bred livserfaring som samfunnet kan og bør dra nytte av i mange sammenhenger, så vel rikspolitisk som fylkes- og kommunalpolitisk. Senior Norge skriver i sitt eldrepolitiske dokument fra 2019:

  • Senior Norge stimulerer sine medlemmer til å ta verv innenfor organisasjonsvirksomhet, i eldreråd og i politiske styrende organer.

Regjeringen foreslår å endre aldersgrensen i offentlig virksomhet

Regjeringen har sendt et forslag til endring av aldersgrensen i offentlig virksomhet på høring. Aldersgrensen for offentlig tilsatte foreslås der lik den som er lovbestemt i arbeidsmiljøloven – 72 år.

Senior Norge har lenge gått inn for at eldre skal ha mulighet til en fleksibel avslutning av sin yrkeskarriere. De som ønsker tidlig pensjonering, skal kunne få anledning til det, samtidig som de som ønsker å fortsette og arbeide skal ha den muligheten. Regjeringen har lenge oppfordret folk til å jobbe lenger. Aldersgrensen for ansatte i privat virksomhet ble for noen år siden endret til 72 år.
Det har forundret oss i Senior Norge at offentlig tilsatte ikke skal gis den samme muligheten. Dette vil særlig være en fordel for offentlig tilsatte som er født  i 1963 og senere, etter at offentlig pensjon i 2020 ble tilpasset pensjonsreformens regler.
Senior Norge vil gi en høringsuttalelse til forslaget.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter