Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Styreleder Petter Schou

Gode venner av Senior Norge
Takk for at jeg ble foreslått og valgt til leder av Senior Norges sentralstyre – det er en ære og et privilegium. Med meg i styret har jeg både flere med bred erfaring fra seniorarbeid, og også nye styremedlemmer med erfaring fra samfunnsliv og politikk. Sammen skal vi arbeide for at Senior Norge fortsatt skal være en synlig og sterk organisasjon.
Senior Norge er en positiv organisasjon som arbeider for at alle i Norge over 55 år skal oppleve verdighet, respekt og likebehandling. Retten til å bestemme over eget liv stopper ikke ved en bestemt alder. Og vi på 55+ er ikke et problem, men en ressurs for samfunnet
Men skal Senior Norge være en maktfaktor i arbeidet med å sikre disse grunnleggende rettighetene, må vi være synlige. Vi må være synlige i den daglige mediestøyen, og vi må være synlige i forhold til bevilgende myndigheter – både offentlige og private.
Senior Norge skal være synlig på mange områder – innenfor frivillighet, juridiske og økonomiske utfordringer og til helse- og omsorgstilbudet til de som måtte trenge ekstra støtte.
Staten er en viktig premissleverandør som lovgiver og fordeler av økonomiske ressurser, men resultatet vil ofte ligge hos kommunen. Det er her vi lever våre liv og det er her vi i deler av livet må få den nødvendige hjelp og støtte. Kommunen skal legge til rette, men det er vi selv som former samfunnet – ikke minst med vår frivillige innsats. Uten 55+ ville frivilligheten langt på vei blitt borte og vi ville hatt et kaldere samfunn for alle.
Vi på 55+ er mange, ja så mange at vi i enkelte deler av landet utgjør et flertall i kommunen. Da er det viktig at det legges til rette for at den arbeidsressursen vi utgjør, kan bli utnyttet på best mulig måte både offentlig og privat.
Senior Norge har en daglig leder med stor økonomisk innsikt og en betydelig kreativitet, og jeg er sikker på at han vil sikre de nødvendige rammebetingelser for vårt arbeid. Og jeg har allerede opplevet flere høykompetente ressursgrupper og enkeltmedlemmer som bidrar aktivt – og sikkert har gjort dette i en årrekke. Og jeg har opplevet svært hyggelige medarbeidere i Bygdøy Allé 5, som har gjort mye for at også nye styremedlemmer skal føle seg velkomne!
Et godt sammensatt styre skal passe på at økonomien er i orden, men kanskje aller viktigst at organisasjonen ledes på en god måte og at den lykkes i å nå de mål som medlemmene ønsker og som ligger i vedtatte formålsparagrafer.
Mange organisasjoner har en noe uklar og uavklart rollefordeling – både mellom lokallag og den sentrale ledelse – men også mellom styret selv og daglig leder. Jeg er sikker på at vi skal klare å samarbeide godt, og også utnytte den samlede kompetanse som ligger både hos styret, hos ledelsen og hos en rekke ressurssterke medlemmer.
Hilsen Petter Schou

Bedre formalkrav til fremtidsfullmakter – er det nødvendig

Rettferdighet

Eldreombudet har uttalt til E24 at hun er spørrende til at fremtidsfullmakter ikke er underlagt et strengere regelverk og at det heller ikke er krav til at fylkesmannen skal stadfeste fullmaktene.
Senior Norge gir veiledning for å få en så ryddig behandling og utforming av fremtidsfullmakter som det lar seg gjøre.  På den ene side er det bra at den enkelte har frihet til å utforme fremtidsfullmakten etter eget ønske. På den annen side er det viktig at fullmakten virker på en måte som gir færrest mulig konflikter. Vi har også ønsket å drøfte formkrav til fullmaktene nærmere. Derfor har vi invitert Eldreombudet til et møte der vi kan drøfte saken. Vi har i tillegg flere andre spørsmål som vi gjerne drøfter med Eldreombudet. Vi er enige om et møte tidlig kommende år.

Faktura fra Senior Norge


Som vi har redegjort for tidligere sender vi nå ut elektroniske fakturaer til de av våre medlemmer som har åpnet en e-post fra Senior Norge. Dette for å spare på portoutgifter, som jo alle vet har blitt ganske voldsomme.
Så er det de som har oppgitt til sin nettbank at de vil bruke e-faktura eller Vipps. De må godkjenne betalingen i sin nettbank.
Alle de andre får faktura i postkassen som tidligere.
De fleste har ordnet med betalingen som forutsatt, men det gjenstår noen som ikke har reagert på fakturaen. Vi ber derfor at dere sjekker e-posten og sørger for at medlemskontingenten blir betalt. Senior Norge er helt avhengig av bidrag fra medlemmene for å kunne gjøre en jobb til alles beste.

Og så ønsker vi alle våre medlemmer en fredelig og god jul!

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter