Ukebrev v/Stig Klingstedt

Senior Tanker om Tiden!
Av styreleder Agnete Tjærandsen
De fleste av oss lever nå i en historisk tid – Korona-Tiden!
For oss som er utgamle (87) er det andre historiske gangen. Jeg husker 9. april meget godt – med truende fly – luftvern sirener – mørkleggingsgardiner – redde og hjelpeløse foreldre.
Denne gangen er fienden usynlig, men ikke mindre skremmende. Les mer på vår hjemmeside her

 

Senior Norges landsmøte 2020 er utsatt på ubestemt tid
Sentralstyret vedtok i møte 20. april å utsette landsmøtet på ubestemt tid. Det vil være uforsvarlig å tromme fysisk sammen så mange mennesker i disse tider. Vi har vurdert om et landsmøte kan avholdes digitalt, men det har vi kommet til at vi ikke gjør.
De sentralstyremedlemmene som er på valg i mai 2020 har bekreftet at de sitter inntil det lar seg gjøre å gjennomføre et valg.
Også medlemmer av valgkomitéen og kontrollkomitéen som er på valg er bedt om å fortsette inntil valg kan holdes.

 

Lovforslag om rett til brukerstyrt personlig assistent etter 67 års alder 
Regjeringen fremmet denne uken forslag overfor Stortinget om å utvide rettigheten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) for personer som har hatt ordningen og som fyller 67 år. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme om de vil tilby tjenesten etter at mottakeren har fylt 67 år. Utvidelsen ble varslet i Granavolden-plattformen og saken har vært på høring sist sensommer.
Regjeringen gir ikke de som har passert 67 år og som får behov for BPA en lovbestemt rett til det. Det er fremdeles opp til kommunen å bestemme.

Senior Norge har vært en pådriver for utvidelsen, og er positiv til at retten til BPA beholdes også etter 67 år. Senior Norge har imidlertid overfor Regjeringen, både i høringen av lovforslaget og i direkte kontakt, forlangt at også de som er passert 67 år skal ha tilsvarende rett selv om de ikke har hatt BPA før de fylte 67 år. En bestemt aldersgrense må betraktes som aldersdiskriminering, og Regjeringen har ikke gitt noen saklig grunn for å opprettholde aldersskillet mer enn at en slik utvidelse vil koste penger. Vi regner med at saken blir behandlet av Stortinget i løpet av våren. Dato er ikke fastsatt.

Svindelforsøk i Korona-tider
RettferdighetFlere av våre medlemmer har fått e-poster som kan se ut å komme fra sentrale personer i Senior Norge. Avsendere er oppgitt å være Marvin Wiseth, Knut Christian Høvik, Agnete Tjærandsen, Stig Klingstedt og andre. Bl.a. har avsenderen spurt om overføring av penger til utenlandsk bank o.l.
Dette er e-poster som ikke kommer fra Senior Norge.
Pass bare på at dere ikke klikker på noen lenker i tilknytning til slike e-poster, ikke svar eller åpne eventuelle vedlegg.

Finn en venn! 

Alle føler vi vel at dette med isolasjon er kjedelig og vanskelig. For enslige er det en ekstra påkjenning å sitte isolerte. Senior Norge åpner derfor en vennetjeneste i våre ukebrev. Hvis du ønsker å ha noen å dele dine tanker med kan du lage en liten kontaktannonse og sende inn til post@seniornorge.org Vi skal sørge for at eventuelle svar blir sendt til deg så fort vi får dem. Selvfølgelig under full konfidensialitet.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter