Ukebrev v/Stig Klingstedt

Oslo kommune inviterer til digitale møter om «Leve hele livet»
Kommunen har tatt initiativ til å få til et samarbeid om oppfølgingen av regjeringens melding «Leve hele livet». I det første møtet skal kommunen legge fram sine tanker om oppfølgingen og i det neste er organisajonene invitert til å komme med innspill og ønsker.
Nordens Välferdscenter, Bufdir og Oslo kommune arrangerer 27. oktober et arrangement i Oslo med tema: »Smarte steder er universelt utformede steder» Her er aldersvennlig by og universell utforming sentralt.
Fra Senior Norge vil generalsekretæren møte. Vi regner med å rapportere til våre representanter i eldrerådene rundt om i landet, og også til øvrige medlemmer på hjemmesiden og i ukebrevene.

Senior Norge Østfold med senioravis

I flere år har Senior Norge Østfold hver uke gitt ut en elektronisk avis. I avisen blir aktuelle saker som angår eldre i Østfold og generelt i hele Norge tatt inn. Alle eldreråd i Østfold er invitert til å komme med innspill og likeså pensjonistforeninger. Avisen har en stor lesekrets både i Østfold og ellers. Det er et imponerende stykke arbeid som utføres av frivillige i Senior Norge Østfold. Gå gjerne inn og les ukens avis på lenken: https://ostfold.seniornorge.org

Lov om eldreombudet ennå ikke vedtatt av Stortinget
Lovforslaget ble fremmet av Regjeringen 27. mars 2020. Forslaget er nå til behandling i Helse- og omsorgskomitéen med Kjell-Børge Freiberg (FrP) som saksordfører. Stortinget har satt frist for komitéen til 26. mai og regner med at saken skal behandles 2. juni i plenum. Så fort loven er vedtatt i Stortinget og godkjent av Regjeringen kan eldreombudet, Lund Jacobsen, tiltre sin stilling.

Fem grep for gode seniorkarrierer
Fra vår samarbeidspartner, SSP (Senter for Seniorpolitikk), har vi fått gode råd for seniorer i yrkeslivet. Lederen for SSP, Kari Østerud skriver bl.a.:
«Den viktigste personen i ditt yrkesliv er deg selv, og du kan ta noen grep som kan bidra til at de 15 neste årene i arbeid kanskje blir de 15 beste. Det kan for eksempel være lurt å ta en liten prat med seg selv om hvilken rolle du har inntatt i dit eget yrkesliv; spør deg selv om driver du med avviking eller utvikling?
Skal de 10-15 neste årene i jobb bli de 10-15 beste tror jeg egentlig ikke at du har noe valg. Utvikling i form av kompetanseutvikling blir kanskje det viktigste seniorpolitiske tiltaket for fremtiden?»

Les hele artikkelen på https://seniorpolitikk.no/nyheter/5-grep-for-gode-seniorkarrierer/

Endring i fakturering av kontingent til Senior Norge.
På grunn av portomkostninger ved utsendelse av faktura på papir for kontingent til Senior Norge, har vi funnet det nødvendig å gjøre følgende endringer:

  1. De av våre medlemmer som bruker e-post, vil heretter motta faktura over e-post.
  2. De av medlemmene som har oppgitt til sin bank at de aksepterer e-faktura, vil få Vipps/e-faktura.
  3. Resten vil få papirfaktura som nå.

Vi håper denne endringen ikke fører til uleilighet for noen av våre medlemmer.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter