Ukebrev v/Stig Klingstedt

Alderisme
Ordet alderisme er ikke nevnt i tidligere ordbøker, men er brukt av mennesker som er opptatt av behandlingen av eldre mennesker. Etter Det Norske Akademis ordbok er betydningen «diskriminering av eldre mennesker». De fleste av oss har vel reagert fra tid til annen på nedsettende bemerkninger om eldre mennesker. Når det gjelder direkte aldersdiskriminering finnes det lovbestemmelser som forbyr konkret usaklig behandling på grunn av alder. Verre er det med holdninger som dukker opp ganske ofte og som ikke er like lett å sette fingret på. Selv eldre harselerer med hverandres påståtte alderssvekkelse. Slike holdninger projiseres ofte til eldre i og utenfor arbeidslivet og gir seg utslag i direkte diskriminering. Det er ofte påstander i massemediene om at produktiviteten blant eldre er lav og at interessen for jobben etter hvert minker. Noen ganger kan dette være riktig, men like ofte kan det gjelde for arbeidstakere i lavere aldersgrupper. Forskning har vist at eldre både er produktive og har intens interesse for jobbene.
Vibeke Løkkeberg har lagt et feministisk perspektiv på foreteelsen og sier i et intervju med vi.no: «Menn eldes. Kvinner blir bare gamle. Utgått på dato» Hun sier videre ifølge vi.no «Jeg blir veldig sint over urettferdighet, over folk som blir undertrykte. Nå for tiden er jeg mest opprørt over at kvinner over en viss alder blir oversett. Det er som om vi ikke eksisterer”.
Trolig vil også mange menn kjenne seg igjen i den beskrivelsen.
Senior Norge påtaler og bekjemper aldersime hvor den enn måtte dukke opp, og det vil vi fortsette med.

Seniorer kan bli presset ut – alderisme i korona-tider
Kari Østerud, som er direktør for Senter for seniorpolitikk, er blitt intervjuet på NRK Nyheter om senior arbeidstakere i koronakrisen. Hun sier blant annet: “Du trenger ikke å ha dårlig samvittighet for å ikke ta imot en sluttpakke”. Hun tilbakeviser også myten om at eldre arbeidstakere «tar jobbene» fra de unge. Forskning har vist at om flere står lenger i jobbene genereres det flere jobber for unge. Les hele saken på https://seniorpolitikk.no/nyheter/seniorer-kan-bli-presset-ut-i-koronakrisen

Kontantløst samfunn
Mange drømmer om «Det kontantløse samfunn». Eldre har protestert mot utviklingen lenge, uten å bli hørt. I Stortinget tok representanter for Senterpartiet opp spørsmålet om å styrke kontantenes stilling. Saken ble behandlet i november 2019 og ble, mot Senterpartiets stemmer, avvist. Regjeringen varslet imidlertid at den vil utrede en eventuell endring av finansavtaleloven for å styrke eller presisere kontant betaling, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Foreløpig har dette ikke skjedd.
I forbindelse med korona-pandemien er det dukket opp krav i enkelte restauranter om å bruke smarttelefonen ved bestillinger og betale med vipps. Dette for å begrense smitten. For unge er bruk av mobil og betaling med vipps helt naturlig, og skaper ikke noen problemer. Mange eldre har imidlertid vanskeligheter både med bestilling og betaling. Hvis du ser merket, vist på bildet, på bordet, gå til en annen restaurant der du kan bestille og betale på vanlig måte. Hvis andre steder ikke finnes, krev av personalet at de ordner vanlig bestilling og vanlig betaling. Senior Norge krever at alle omlegginger skjer på en omsorgsfull måte. Det gjelder også her.

Mer om betaling for sykehjemsplass
I det forrige ukebrevet ble det sagt at betaling for fast sykehjemsplass kort fortalt er 75 prosent av grunnpensjonen og 85 prosent av øvrige inntekter. Dette stemmer for den som er enslig. For de som ikke har lest reglene som det ble vist til, kan vi tilføye at den som havner på sykehjem og har en hjemmeboende ektefelle skal ha et forsørgertillegg som minst tilsvarer de pensjonsytelser som ektefellen ville ha fått dersom institusjonsbeboeren var død. I tillegg gjøres det et fradrag som tilsvarer 50 prosent av brutto tjenestepensjon etter samordning og 50 prosent av privat pensjonsytelser.
Ved fast opphold på sykehjem kan kommunen ikke røre formuen til beboeren for å få dekket sine utgifter. Verdiøkning ved salg av aksjer regnes ikke som inntekt, men som verdiøkning av formuen.

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter