Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Særaldersgrenser for offentlig tilsatte i Norge

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har kommet med en uttalelse om at regjeringen vil endre på reglene for særaldersgrenser for offentlig tilsatte, slik at de kan velge å gå av ved særaldersgrensen eller fortsette i stillingen inntil fylte 70 år. En forutsetning er at de fyller stillingenes fysiske og psykiske krav. Han uttaler samtidig at det ikke vil medføre økte pensjoner dersom folk arbeider utover særaldersgrensen.
Senior Norge har i lang tid hevdet at seniorene skal ha større valgmulighet når det gjelder å avslutte sitt yrkesliv. Vi applauderer derfor arbeids- og sosialministerens utspill. Samtidig er vi overrasket over at det å la være å gå av med pensjon og heller stå lenger i arbeid ikke skal medføre økte pensjonsutbetalinger når man først velger å pensjonere seg. Det strider jo både mot arbeidslinjen og pensjonssystemet.

Større Senior Noreg

Som reaksjon på vår oppfordring til verving av nye medlemmer i forrige ukebrev har vi fått følgende innspill:
«Ser at vi blir oppmoda til å verve fleire medlemer slik at Senior Noreg kan få større slagkraft.
Og det hadde sikkert vore nyttig. Eg har vore medlem omlag sidan starten og har fått god service.
Men ein ting manglar sjølvsagt: Når greier Senior Noreg og Pensjonistforbundet å gå saman slik at vi kan få «danske tilstander» her i landet?
Før vi får «samla pensjonistane til eitt rike» får vi ikkje noko meir enn ein kløyvd pensjonistfront som styresmaktene – raude eller blå, det blir det same – neglisjerer akkurat som det passar dei.
Meiner eg!»

Vi har svart følgende:
Takk for ditt innspill!
Senior Norge er en pensjonistorganisasjon som i det alt vesentlige jobber mot samme mål som Pensjonistforbundet, men det er en stor forskjell:
Vi ønsker å stå helt fritt fra innflytelse fra politiske partier og fagorganisasjoner, herunder LO og fagforbundene som underavdelinger til LO. Det er derfor ikke noe ønske fra vår side å legge ned Senior Norge for å styrke Pensjonistforbundet. I de aller fleste saker står vi samlet med de andre pensjonistorganisasjonene. Det gjelder helse og omsorg og i aller høyeste grad pensjoner.
På et par punkter skiller vi oss fra Pensjonistforbundet.
For det første gjelder det deres krav om forhandlingsrett om en bestemt pott slik at organisasjonene skal kunne omfordele pensjonene. Det er vi ikke enige i. Vi mener at pensjoner er en opparbeidet rettighet – en fordrøyd lønnsutbetaling. Det er rettigheter som ikke skal settes i spill, men betales ut til hver enkelt av oss i henhold til opparbeidede rettigheter. En helt annen sak er at alle organisasjonene er enige i at underreguleringen må sløyfes, eller i det minste innrettes slik Pensjonskommisjonen innstilte på, d.v.s. gjennomsnittet av pris og lønnsvekst.
Det andre punktet som vi er uenige med Pensjonistforbundet i, er spørsmålet om private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Vi er opptatt av at tjenestene finnes, at de er av høy kvalitet og at de ikke koster mer enn nødvendig. Pensjonistforbundet ønsker monopol for offentlige institusjoner og myndigheter.
Det er i hovedsak derfor at vi ønsker å ha et sterkt og selvstendig Senior Norge som kan ha innflytelse på eldrepolitikken. Blir vi like store og sterke som Pensjonistforbundet er nå, vil vi sammen ha tilstrekkelig mange medlemmer for å bli skikkelig hørt. Omtrent på linje med Eldresagen i Danmark. Det dominerende problemet for norske pensjonister er den lave organisasjonsgraden i Norge. Sammenlignet med Danmark og Sverige ligger vi langt etter, og har altså tilsvarende dårligere gjennomslagskraft. Derfor – bli med og sørg for en skikkelig tilvekst av medlemmer!
Ha en god sommer!

Sekretariatet blir fortsatt stengt
På grunn av korona-pandemien har Senior Norges sekretariat i Bygdøy Allé vært stengt en tid. Det er nå bestemt at det blir stengt over sommeren inntil 3. august. SOS-telefonen 911 66 558 vil fremdeles være betjent døgnet rundt. E-posttjenesten post@seniornorge.org vil også bli passet på. Hjemmesidene og facebook-sidene våre vil bli holdt oppdatert og kan besøkes!. Og vi vil også fortsette å sende ukebrev.

Vi i Senior Norge ønsker alle våre medlemmer en avslappende og fin sommer, fri fra koronavirus!


Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter