Valget som avslørte USA– de er 100 år etter oss!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er ikke mange årtier siden USA var det forjettede land. Det var mulighetens land, et land hvor de som hadde ambisjoner, evner og energi kunne skape seg velstand og posisjon. Det var det som ble kalt «The American Dream». Individets frihet og muligheter kom foran hensynet til fellesskapet. Det var «svøm eller synk!». Det var lite håp for de som kunne trenge hjelp!

Glansbildet begynte å falme ved begynnelsen av 60-årene! Andre nasjoner hadde tatt igjen USA på mange teknologiske områder og bød på uventet konkurranse. Amerikanerne lagde store biler. Så begynte det å dukke opp små biler fra Japan og Europa. Skulle amerikanerne også begynne å produsere små biler?». «Small cars means small profit!» uttalte Henry Ford II under et styremøte. I løpet av noen ganske få år hadde japanske og europeiske små biler tatt over nesten halvparten av det amerikanske bilmarkedet. Typisk eksempel på hva som hendte amerikansk industri – de ble utkonkurrert i egne markeder!

Vi har nettopp kunnet bivåne en valgkamp om presidentvervet i USA som savner sidestykke i spenning og skittkasting. Den har på mange måter avslørt samfunnsutviklingen i landet. Det er ikke meget å overdrive å si at de ligger 100 år etter oss.  USA er en polarisert nasjon. Det går en kløft omtrent på midten, en kløft som har blitt bredere og dypere etter fire år med Donald Trump som president.

Den ene halvdel lever i beste velgående med god økonomi, mens den andre lever i fattigdom og elendighet. Det amerikanske samfunnet kunne vært organisert annerledes – med større vekt på fellesskapet. Vår modell ser det ut som de ikke har forstått eller vil forstå. Sosialdemokrati betrakter de i sin uvitenhet nærmest som kommunisme!

Betale skatt for å finansiere fellesskapet – helst ikke! De med god økonomi som burde ha betalt mer i skatt, skaffer seg alibi ved å gå i kirken og betale tiende og så gi litt til velferd en gang imellom!

Hva slags nasjon er USA når det er legitimt for stort sett alle å ha våpen, hvor det er våpen i de fleste hjem og hvor demonstranter kan finne det for godt, og uhindret, å stille opp i sine demonstrasjoner fullt ut bevæpnet. Hva slags nasjon er det som har behov for politivakt på skolene, og hvor politiet stadig dreper demonstranter på gaten?

Noen ganger ligner det borgerkrigstilstander når demonstrasjoner kommer ut av kontroll. Det er en frykt for at dette skal eskalere når presidentvalget nå er under avslutning? Ikke ubegrunnet!

USA fremstiller seg som et demokrati. Det er grunn til å spørre om dette kan være en riktig benevnelse. Det er vel kjent at de demokratiske prosessene i USA styres av penger. De som disponerer mest penger, har størst mulighet til å nå frem. Har du ikke et hav av penger, har du ingen mulighet. Skal slikt være demokrati?

Det er noen år siden U.S.A. førte en isolasjonistisk politikk. USA har lenge hatt en førende posisjon som verdensmakt. Dette var inntil Donald Trump ble president. Han har trukket USA ut av internasjonalt samarbeid i betydelig grad. La oss nevne miljø/Parisavtalen, atomavtalen/Iran, verdens helseorganisasjon, forskjellige handelsavtaler m.m. Han har også til tider uttalt seg tvilende om NATO og prioriterer heller ikke FN spesielt høyt. Dette er forhold som ikke er gunstig for oss. USA har vært, og er, vår viktigste allierte, og vi ser gjerne at landet kommer seg tilbake i lederstolen igjen!

– Donald Trump har i hele sin presidentperiode på forskjellige måter prøvd å kneble pressen og andre media. Samtidig har han faktisk også gjennomført gode forsøk på å undergrave den institusjon han selv har representert! Ligner betenkelig på de første skritt mot en autoritær styreform! Mer enn betenkelig.

Om Trump ikke skulle nå frem med noen av sine klagemål, blir Joe Biden USA sin president for de neste fire år! Bidens fremste oppgave blir åpenbart å samle folket og landet.

Det at Bidens handlingsrom blir begrenset av et Senat med republikansk flertall, gjør ikke en allerede stor utfordring mindre! Det samme forhold gjelder det faktum at det også er republikansk flertall i høyesterett!

Bidens avslutningsreplikk i hans tale torsdag den 5. november:

WE THE PEOPLE!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter