Vi trenger synlige, proaktive Eldreråd!

Vår gjesteskribent, Agnete Tjærandsen (87), har mange jern i ilden og et hav av erfaringer å øse av. Hun er aktiv politiker og vararepresentant for Nordland på Stortinget og leder for sentralstyret i SENIOR NORGE. Hun har tidligere vært leder for Eldrerådet i Bodø og er nå medlem av det sentrale Eldreråd i Nordland.

Hun er opptatt av Eldrerådenes synbarhet, betydning og retning. Hun ser for seg mer proaktive Eldreråd med større innflytelse.

I følgende innlegg vil hun gjerne dele sine erfaringer fra sitt arbeid i eldrerådene med medlemmer av de nye Eldreråd som nå har startet på sin 4-års periode.

Se hva Agnete skriver:

Eldrerådene blir mer og mer viktige jo flere eldre det blir i landet. Dessverre ser det ikke ut til at de over 60 er nok politisk aktive til at det vises, hverken i Storting eller kommunestyrer. Derfor er eldrerådene det sted, hvor vi har en mulighet til å bli hørt. Derfor er det viktig, at eldrerådene i sitt arbeide når frem til de politiske organene – kommunestyrer og storting.

Hvordan?

Først og fremst ved å bli synlige – bli hørt. De fleste møter i en kommune er offentlige og det er viktig å følge med på, hva de viktigste sakene i akkurat din kommune er. Foran kommunestyremøtene er det mulighet for å presentere, hva eldrerådet arbeider med, slik at alle politikere er klar over det som skjer i rådet. Viktig å huske på, at rådet skal være upolitisk.

Når rådet har konstituert seg, er det fint om det gis opplæring. Det er flere tilbud fra proffe leverandører, men en gjennomgang av vedtektene gir fort rammene for rådets arbeide. En viktig paragraf er – at rådet selv kan fremme saker.

Ofte er det slik, at det bare er de saker, som administrasjonen sender til rådet, som blir behandlet. Men administrasjonen har tendens til bare å sende saker, der ordet «eldre» forekommer. Mange saker som angår oss alle glir forbi rådet. Derfor er det av stor betydning, at særlig plansaker blir gjennomgått nøye. Det er saker som går over en 4-års periode og legger rammene for kommunens virksomhet over lengre tid. Her kan et eldreråd finne saker, som er spesielt interessante for aldersgruppen.

Min erfaring er, at rådet med fordel kan velge et «årsprosjekt» og konsentrere seg om dette – for eksempel boliger for eldre – sykehjemsaker – hjemmetjenesten – eller den sak, som er viktigst i kommunen. Ved årets slutt legges det frem en konklusjon, som presenteres for kommunestyret og representantene. Slik blir synligheten tatt vare på.

Husk på, at rådet er akkurat det – et utvalg som skal gi råd. Det er av og til frustrerende ikke å ha større innflytelse. Derfor er det viktig i de saker, der man er uenig i de politiske innstillinger, at rådet gir en uttalelse. Den følger saken videre i saksgangen og kan kanskje influere avgjørelsen videre.

I kommuner med store avstander, er institusjoner ofte plassert i utkanten. Hvis rådet legger et av sine møter der, får man et godt inntrykk av, hvordan det daglige arbeidet foregår og kan høre en annen versjon av de foreliggende saker.  Dette er en måte å gjøre rådet synlig på.

Like viktig som sakene som behandles, er samarbeidet i rådet. Det er viktig fra starten å bli kjent med hverandre. Bruk tid på å fortelle om den organisasjon du representerer og hvilke saker som er spesielt interessante for den. Da kan rådet bli enige om, hvem som kan følge særlig med på akkurat den typen saker, når de blir behandlet i rådet. Ta tid til litt utenomsnakk. Når du blir kjent er det enklere å samarbeide.

De fire årene du har foran deg i eldrerådet, kan bli meget lærerike, både for deg og for kommunen du bor i. Du blir kjent med forhold, du ellers ikke ville ha visst noe om, og kommunen blir fort klar over, at eldrerådet ikke er en ukjent størrelse, som er uten betydning.  Bli synlig – vær vakthund – bli hørt –

 

Lykke til!

Agnete Tjærandsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter