Vi venter fortsatt på Coronavaksinen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det synes klart at den «endelige» løsningen på Coronapandemien, ikke ligger i smittebegrensning, men i massevaksinasjon av befolkningen. Utviklingen blant annet i Sverige viser at det å la smitten bre seg i befolkningen for at det skal utvikles en «flokkimmunitet» går alt for langsomt, og kan knapt registreres.

Vaksinering innebærer at man henter frem døde eller svake smittestoffer og tilfører kroppen slike for å gjøre den immun for det aktuelle smittestoffet. Her i Europa begynte det med at den engelske legen, Edward Jenner, på begynnelsen av 1800-tallet overførte puss fra koppesyke kuer til mennesker. Disse ble immune mot kopper. Ordet vaksine kommer for øvrig av det latinske vacca som er ordet for ku. Vaccina betyr kukopper. Veien derfra til vaksine er ikke lang! Så nå vet dere det!

Kineserne var imidlertid langt tidligere ute enn oss. De tørket vev fra koppesyke kuer, pustet inn støvet og opparbeidet på denne måten immunitet.

President Trump og andre utålmodige sjeler har håpet på at allerede eksisterende vaksiner mot f.eks. ebola og malaria, skulle kunne brukes. Dette er med all mulig tydelighet avvist av kyndige vitenskapsmenn. Vi må avfinne oss med at det ikke finnes noen «quick fix». Nye vaksiner skal utprøves først på dyr, så på mennesker og så skal det kontrolleres om vaksinene er effektive før de kan tilbys publikum! Slikt tar tid! En hær av vitenskapsmenn verden rundt arbeider imidlertid med saken. Og for en gangs skyld samarbeider de. Det er håp om at en effektiv vaksine kan være klar innen utgangen av året. I mellomtiden får vi fortsatt hindre smittespredning og holde Corona-banditten nede.

Det forventes at det i en introduksjonsperiode vil være produsert for lite vaksine. Da må det foretas prioriteringer slik at de land og områder som trenger vaksinen mest, vil måtte prioriteres.

Regjeringen ser på dette som et problem og ønsker en beredskap i krisetilfeller. Norsk produksjon av vaksiner vil kunne gjøre oss uavhengig av leveranser fra utlandet. Dessuten vil vi kunne være med på å påvirke prisnivået på de aktuelle medisiner. Erfaringer har vist at utenlandske monopolprodusenter har en tilbøyelighet til å presse prisene til bristepunktet.

Regjeringen har allerede satt i gang et omfattende arbeid med dette. De vil blant annet ha klarlagt hvilke typer medisiner vi vil være tjent med å produsere selv. Til høsten kommer Legemiddelverket med konkrete råd til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi må være meget fornøyd om effektiv vaksine skulle være klar en gang på nyåret. En massevaksinasjon skulle gi oss en tilsiktet flokkimmunitet og fortrenge Corona-banditten for godt! Mange vil sikkert huske at det var slik det i sin tid gikk med poliomyelitten!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter