Viken – vi ble aldri spurt!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Misfosteret Viken fylkeskommune ble tredd ned over hodene på oss uten at vi vi hadde blitt spurt. Tatt i betraktning hvilke radikale endringer løsningen innebærer, skulle vi trodd at de politiske aktører hadde invitert til en debatt og en politisk prosess før beslutningene ble tatt!

Slik dannelsen av den nye fylkeskommunen ble gjennomført, må det være tillatt å betrakte det som et overgrep av dimensjoner i forhold til våre demokratiske tradisjoner. Vi ble alle tatt på senga, og våknet knapt da etableringen var et faktum!

Det har vært protester, men knapt noen som har rystet de politiske miljøer. At det ikke har reist seg et folkeopprør i Østfold, kan være for at vi ikke følger godt nok med, eller at vi er for snille og tålmodige og finner oss i det meste.

Men her skulle vi være på vakt. Etableringen av Viken er en trussel mot våre demokratiske tradisjoner og mot vår identitet som Østfoldinger!

Nå ser vi i lokal presse at det har vært gjennomført en undersøkelse. Resultatet forbauser oss ikke – 8 a 10 spurte krever at Viken fylkeskommune oppløses. For vår egen del har vi i tiden som er gått siden etableringen av den nye fylkeskommunen, ikke møtt et eneste menneske som har hatt en eneste positiv kommentar. De forstår ganske enkelt ikke ideen bak den nye fylkeskommunen. Fra nevnte undersøkelse henter vi et utsagn som kan være godt beskrivende for folks oppfatning:

«Viken må være det aller dummeste noen politiker noen gang har kommet opp med.»  

Det ser ut som politikere som er ansvarlige for strategien for de nye fylkesdannelsene, har sett seg blinde i troen på sentralisering og størrelse. Målet skal ha vært å gi innbyggerne bedre og billigere tjenester. De har skapt en gigantisk fylkeskommune uten geografisk fellesskap eller kulturelt felleskap. Størrelsen på Viken, avstandene og mangel på felleskap vil gjøre det usedvanlig vanskelig å administrere den nye fylkeskommunen.

Den blinde troen på at «stor er sterk», kan være helt feil. Det er neppe noen som er vanskeligere enn stordrift. Stordriftsfordeler er lettere å få til på tegnebrettet enn i virkeligheten! Det er også noe som heter «koloss på leirføtter!»

Bedre tjenester?

Vi hadde et program på TV som het «Østfoldnytt». Nå får vi dele tiden med Oslo, Akershus og Buskerud. Så skal vi sitte å se og høre om stolheisen i Hemsedal som står, om kloakklekkasje på Grünerløkka i Oslo og om oversvømmelser i Sagdalselva i Lillestrøm, før vi blir avspist med noen korte meldinger om vårt eget Østfold!

Dette var et eksempel, det finnes åpenbart flere slike.

Politikerne i Finnmark er aktive og pågående og er allerede i ferd med å levere krav om oppløsning av Finnmark og Troms.

Posisjonspartiene i Viken vil gå inn for å få Viken oppløst, men avventer resultatet fra kommende Stortingsvalg. Vi er spente på om de greier å få mobilisert tilstrekkelig oppmerksomhet til å kunne vinne frem. Valgkampen før kommende Stortingsvalg vil være avgjørende. Det må et Stortingsflertall til for å få oppløsningen av Viken realisert. Nå ser vi at også AP har programfestet oppløsning av Viken og eventuelle andre tvangssammenslåtte fylker som måtte ønske oppløsning. Det er håp i hengende snøre!

Vi er Østfoldinger – og det er vi stolte av!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter