Vold i norske sykehjem – ensidig fokus

Vi har lenge vært oppmerksomme på voldshendelser i norske sykehjem og vold som utøves overfor eldre i forskjellige sammenhenger. Den 4. november 2015 holdt sosionom Ingegerd Espås foredrag for oss på Gleng i Sarpsborg under tittelen «Vold mot eldre i nære relasjoner i hjemmet og i institusjoner!« Formålet var å få folk til å forstå at problemet eksisterer og at det er betydelig.

Det ser ikke ut som om problemet er blitt mindre. Det skal ha blitt registrert i alt 13.000 voldshendelser i norske sykehjem i fjor. Det kom som en overraskelse på de ansvarlige myndigheter – det at omfanget var så stort. Det kan være enda større fordi det kan hende det bare er toppen av isfjellet vi ser.

Vi fikk en tankevekker etter at vi nylig hadde holdt årets første styremøte i Skoggata omsorgsboliger Moss. Det tikket inn en epost fra, Jan Riis, et av våre styremedlemmer:

Jeg viser til SENIORAVISA og ukebrev 06/20 «Vold mot eldre» fra Senior Norge samt til artikkel i Fredrikstad Blad den 30. januar. Jeg mener at vi ikke må bli for ensporet og sette fokus på vold mot eldre alene. Ansatte i eldreomsorgen kan med god grunn ha engstelse for å gå på jobben noen ganger. Tenkte når jeg så meg rundt i omsorgsboligene – hvordan vil vi oppføre oss når vi kommer på institusjon – blir vi alle engler da?

Jan setter fingeren på et vesentlig punkt. Vi har bare hatt oppmerksomhet mot den vold som faktisk utøves mot de eldre. Det kan være vold av eldre mot eldre, fra eldre mot ansatte og sogar vold fra ansatte mot eldre. Bildet er mer nyansert enn det vi til nå har sett.

Det må være riktig å rette større oppmerksomhet mot de ansattes situasjon. De må kunne gå på jobb uten hver dag å være engstelige for hva de måtte kunne møte av trussel om vold og faktisk utøvd vold. Tenke seg til hvordan en nyutdannet omsorgsarbeider vil oppleve det å bli stående alene overfor en eldre som truer med og utøver vold. Det å bli stående alene kan fort bli situasjonen fordi sykehjemmene generelt er underbemannet. Grunnbemanningen er for lav!

Etter hvert som det blir flere demente vil dette problemet øke. Det innebærer at det må iverksettes tiltak som kan trygge de ansatte. Dette er kommunenes ansvar.

Det trenges åpenbart mer kunnskap og bedre grunnbemanning for å møte disse utfordringer.

Saken må få meget større oppmerksomhet og prioritet, både hva angår vold mot og mellom eldre, mellom eldre og ansatte og mellom ansatte og de eldre.

Sykehjemmene og andre institusjoner må være trygge for alle!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter